Granty -

Stypendia dla bibliotekarek


Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce zachęca kobiety pracujące w bibliotekach publicznych w całej Polsce do udziału w konkursie im. Olgi Rok.

Cel

Celem konkursu jest wsparcie rozwoju osobistego kobiet pracujących w bibliotekach publicznych i docenienie roli, jaką biblioteki i bibliotekarki odgrywają w rozbudzaniu aspiracji oraz rozwoju społeczności.

Kto może aplikować

Kandydatury mogą być przesyłane w 2 kategoriach konkursowych:

  • placówka biblioteczna mniejsza - dla bibliotekarek reprezentujących biblioteki publiczne, które znajdują się w gminach wiejskich, wiejsko-miejskich i miastach do 50 tys. mieszkańców;
  • placówka biblioteczna większa - dla bibliotekarek reprezentujących biblioteki publiczne, które znajdują się w miastach powyżej 50 tys. mieszkańców.

Zasady

Wniosek zgłoszeniowy należy wypełnić i następnie odesłać w wersji elektronicznej (format .pdf lub .doc) na adres mailowy: stypendiumolgirok@filantropia.org.pl. 

Do wniosku można dołączyć:

  • list polecający od osoby współpracującej z kandydatką;
  • artykuły prasowe potwierdzające doświadczenia lub osiągnięcia kandydatki;
  • zdjęcia ilustrujące opisywaną we wniosku działalność kandydatki, prowadzone przez nią projekty;
  • filmik, w którym kandydatka opowiada o sobie.

Dofinansowanie

Wysokość rocznego stypendium w każdej z dwóch kategorii konkursowych wynosi 5 000 zł. Przyznane stypendium może być wydane na dowolnie wybrane przez stypendystkę wydatki.

Więcej informacji.

#Stypendia #Konkurs #Bibliotekarki #KonkursimOlgiRok

stopka strony