Staże Prezesa NBP


Płatne staże w Narodowym Banku Polskim dla absolwentów uczelni krajowych i zagranicznych.

Cel:
Główne cele programu stażowego w Narodowym Banku Polskim to przygotowanie najzdolniejszych  absolwentów krajowych i zagranicznych uczelni wyższych do podjęcia pracy na polskimi europejskim rynku pracy, a także upowszechnienie wiedzy na temat działalności NBP.
 

Zasady:
Osoby zakwalifikowane na staż otrzymają umowę o pracę na czas określony jednego roku, możliwość konsultacji z ekspertami NBP i rozwoju zawodowego w trakcie szkoleń, świadczenia socjalne oraz pakiet medyczny.

Dofinansowanie:
Wynagrodzenie zasadnicze za staż ma wynosić 4000 zł brutto.

Kto może aplikować:
Zgłoszenia będą rozpatrywane o ile od momentu uzyskania tytułu magistra do dnia przesłania aplikacji do Programu nie upłynęło więcej niż 2 lata. Ponadto kandydaci muszą spełniać następujące warunki:
 

  • ukończenie studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (preferowane kierunki: ekonomia, finanse, bankowość, rachunkowość i pokrewne),
  • wysoka średnia ocen ze studiów,
  • biegłe posługiwanie się komputerem, w tym praktyczna znajomość pakietu Office,
  • dobra znajomość języka angielskiego,
  • gotowość do pozyskiwania nowej wiedzy i kompetencji zawodowych,
  • otwartość na realizację zadań wymagających współpracy zespołowej.

Dodatkowym atutem będzie znajomość programów matematycznych i ekonometrycznych. Istnieje możliwość aplikowania na staż przez cudzoziemców, wymagana jest jednak biegła znajomość języka polskiego.

Regulamin Programu „Staże Prezesa NBP" w załączniku oraz na stronie www.nbp.pl.

#przedsiębiorczość #praktyki #staże #nbp #finanse

stopka strony