Organizacje

Narodowy Bank Polski

Warszawa, Polska

ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919

tel.: +48 (22) 185 10 00
email: listy@nbp.pl
www: http://www.nbp.pl

Narodowy Bank Polski (NBP) jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej. Wypełnia zadania określone w Konstytucji RP, ustawie o Narodowym Banku Polskim i ustawie Prawo bankowe. Wymienione akty prawne gwarantują niezależność NBP od innych organów państwa.


stopka strony