Granty -

Inteligentny Start


Program wspiera polskich studentów i absolwentów mieszkających na stałe poza granicami kraju – którzy swoje studia odbywają bądź ukończyli za granicą – w podejmowaniu staży i praktyk w polskich przedsiębiorstwach rozwijających zagraniczną działalność oraz polskie przedsiębiorstwa, rozwijające się na europejskich rynkach.

Program ma za zadanie umożliwić zdobycie doświadczenia zawodowego jeszcze w trakcie lub po studiach, a w przypadku wyróżniających się uczestników – także zdobycie stałego zatrudnienia w zagranicznych oddziałach polskich firm.

Celem programu jest również zapewnienie polskim przedsiębiorstwom (ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw) warunków do odkrywania nowych możliwości inwestycyjnych na zagranicznych rynkach oraz ułatwienie ekspansji zagranicznej – dzięki wykorzystaniu potencjału rodaków mieszkających za granicą.

Kto może wziąć udział w programie
·  Polacy studiujący na uczelniach zagranicznych,
·  polscy absolwenci zagranicznych uczelni mieszkający w kraju, w którym ukończyli studia,
·  polscy przedsiębiorcy rozwijający swoje firmy na rynkach zagranicznych.

Możliwości dla studentów
·  atrakcyjne oferty staży i praktyk w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach,
·  możliwość zdobycia wyjątkowego doświadczenia już w czasie studiów,
·  udział w ciekawych międzynarodowych projektach,
·  możliwość aplikowania na oferty zamieszczane na stronie programu,
·  możliwość uzyskania stażu lub odbycia praktyki w dynamicznie rozwijającej się polskiej firmie.

Najlepsi uczestnicy programów staży i praktyk, po zakończeniu studiów mogą otrzymać ofertę pracy w przedsiębiorstwach, w których odbywali staż.

Możliwości dla absolwentów
·  możliwość budowania kariery w kraju studiów,
·  możliwość uzyskania pracy szybciej niż konkurenci na rynku pracy,
·  szansa na szybki awans oraz inne możliwości, jakie niesie wejście firmy na nowy rynek,
·  szansa na udział w rozwoju polskich przedsiębiorstw,
·  udział w społeczności Polaków mieszkających za granicą.

Aby wziąć udział w programie, należy wybrać odpowiedni dział na stronie inteligentny-start.org i zarejestrować się.

Możliwości dla pracodawców
Program Inteligentny Start ułatwia znalezienie odpowiednich pracowników i dofinansowuje pierwszy okres ich pracy.

Główne korzyści z udziału w programie
·  pomoc w pozyskaniu pracowników poza granicami Polski,
·  możliwość pozyskania na staż lub praktykę młodych Polaków mających doświadczenie międzynarodowe,
·  obniżenie kosztów wejścia na nowe rynki poprzez możliwość uzyskania dofinansowania,
darmową rejestrację i zamieszczanie ogłoszeń rekrutacyjnych.

Dofinansowanie na przyjęcie pracownika
Aby uzyskać dofinansowanie należy:
·  zarejestrować się w serwisie www.inteligentny-start.org
·  zapoznać się z regulaminem programu oraz warunkami otrzymania dofinansowania do nowych pracowników,
·  znaleźć pracownika w danym kraju i złożyć mu ofertę pracy za pośrednictwem portalu,
·  złożyć wniosek o dofinansowanie korzystając z zakładki na osobistym koncie w portalu.

Partnerem programu jest m.in. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które udzieliło programowi dofinansowania w kwocie 240 tys. zł.

#absolwenci #praktyki #studenci #praca

stopka strony