Organizacje

Fundacja Inteligentny Start

Wrocław, Polska

ul. Strzegomska 2-4, 53-611

tel.: +48 71 7838 293
www: http://www.inteligentny-start.org

Cele Fundacji:
- ułatwienie polskim studentom i absolwentom zagranicznych uczelni odbywania staży i praktyk lub uzyskania pracy w polskich przedsiębiorstwach rozwijających działalność zagranicą,
- ułatwienie ekspansji zagranicznej polskim firmom (szczególnie małym i średnim przedsiębiorstwom),
- obniżenie kosztów wejścia na nowe rynki dla polskich firm,
- ułatwienie znalezienia pracowników polskim firmom za granicą,
- uwidocznienie studentom i absolwentom atrakcyjności polskich przedsiębiorstw,
- budowa więzi Polonii zagranicznej, w tym polskich studentów studiujących za granicą i absolwentów zagranicznych uczelni, z Polską i polskimi przedsiębiorstwami.

Fundacja prowadzi program Inteligentny start.


stopka strony