Granty -

Staże w Europejskim Banku Centralnym


Płatne staże w Europejskim Banku Centralnym dla studentów i absolwentów takich kierunków jak ekonomia, finanse, administracja, prawo, lingwistyka i kierunki pokrewne.

Europejski Bank Centralny (EBC) pełni funkcję banku centralnego dla krajów, które przyjęły europejską walutę. Polski w strefie euro nie ma, ale szanse na przyjęcie na staż Polacy mają takie same jak obywatele krajów, które przyjęły unijną walutę.

Cel

Zasadniczym celem staży jest zapewnienie stażystom możliwości praktycznego wykorzystania wiedzy zdobytej podczas studiów oraz zdobycia cennego doświadczenia w unijnej instytucji.

Kto może aplikować

Kandydaci muszą spełniać następujące wymagania:

  • mieć co najmniej 18 lat;
  • być obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa przystępującego;
  • biegle posługiwać się językiem angielskim oraz innym językiem urzędowym Unii;
  • posiadać dyplom co najmniej pierwszego stopnia studiów wyższych (licencjat);
  • posiadać maksymalnie 12 miesięcy doświadczenia zawodowego;
  • w przypadku wcześniejszego odbywania praktyki nie powinna ona przekraczać 6 miesięcy.

Kandydaci nie mogą być byłymi ani obecnymi stażystami lub pracownikami EBC.

Zasady

Zakres obowiązków zależy od konkretnej jednostki, w której realizowany jest staż, mogą to być m. in. badania i przygotowywanie szkiców raportów, opracowywanie danych statystycznych czy uczestnictwo w studiach ad hoc.

Staże w EBC trwają od trzech do sześciu miesięcy z możliwością jednorazowego przedłużenia trwania praktyki o kolejne dwanaście miesięcy. 

Praktykanci otrzymują miesięczne dofinansowanie oraz ubezpieczenie od wypadków przy pracy. Dodatkowo EBC może w uzasadnionych przypadkach pokryć koszty podróży i zakwaterowania.

Dofinansowanie

Stypendium wynosi 1170 EUR miesięcznie. Stypendium zostaje podwyższone do 2120 EUR miesięcznie dla stażystów, którzy ukończyli co najmniej dwa lata studiów doktoranckich i ubiegają się o wakat wymagający takiego poziomu kwalifikacji.

Formalności aplikacyjne

Aplikacje wraz z dokumentacją uzupełniającą można składać poprzez dedykowany system on-line. Ogłoszenia publikowane są na bieżąco w miarę możliwości i zapotrzebowania na konkretne stanowiska.
 

#praktyki #staże #studenci #absolwenci #europejski #bank #centralny #ekonomia

stopka strony