Inspiracje -

Świetna okazja do nauki


"Zdobyłem mnóstwo nowych umiejętności i kompetencji" – mówi Federico Della Negra z Włoch, który odbył staż w Europejskim Banku Centralnym (EBC).

Dlaczego wybrałeś staż w programie EBC? 
Chciałem poszerzyć swoją wiedzę o nadzorze bankowym i unii bankowej UE jako całości, a także wykorzystać w praktyce wiedzę zdobytą podczas moich studiów i badań dotyczących prawa finansowego i bankowego UE. 

Czy proces aplikacyjny był trudny? 
Proces aplikacyjny wymaga gruntownego przygotowania. Ja skoncentrowałem się na instytucjonalnych aspektach unii bankowej UE, SSM i mandatu EBC. Od kandydatów oczekuje się umiejętności jasnego i skutecznego komunikowania się na piśmie a także ustnie – co jest sprawdzane podczas rozmowy kwalifikacyjnej. 

Czym zajmowałeś się podczas stażu? 
Odbyłem mój staż w Sekretariacie Rady Nadzorczej. To jednostka, która ma za zadanie wspierać działania Rady Nadzorczej i Rady Administracyjnej Rewizji (AboR). Sekretariat odpowiada m.in. za przygotowywanie posiedzeń i związanych z tym kwestii prawnych. W ramach moich obowiązków pomagałem  kolegom w przygotowaniu projektów decyzji, związanych zarówno ze sprawowanym przez EBC nadzorem nad systemami bankowymi w poszczególnych krajach UE, jak też takich dotyczących kwestii politycznych. 

Czego się nauczyłeś? 
Zdobyłem mnóstwo nowych umiejętności i kompetencji. Dzięki współpracy z ekspertami nadzoru bankowego, mogłem szlifować umiejętność analizowania złożonych problemów, również w szerszym kontekście ram prawnych UE oraz nauczyłem się zwracać uwagę na szczegóły. Miałem także okazję pracować z osobami o różnym pochodzeniu i wykształceniu, co pomogło mi poprawić moje umiejętności komunikacyjne. 

Czy staż pomógł Ci znaleźć pracę, którą byłeś zainteresowany? 
Po odbyciu stażu, pomyślnie przeszedłem proces selekcji i zostałem zatrudniony jako osoba nadzorująca w Dyrekcji Generalnej EBC. Jestem odpowiedzialny za przeoczenia w procedurach nadzorczych w mniej znaczących instytucjach (DG-MS III). Uważam, że dostałem tę pracę dzięki temu, że podczas stażu rozwinąłem odpowiednie umiejętności i kompetencje, a także byłem bardzo zmotywowany do kontynuowania pracy w dziedzinie nadzoru bankowego i podszedłem do tego z entuzjazmem i pasją. 

Rozmawiała Agnieszka Góralczyk

stopka strony