Inspiracje -

Myśleć analitycznie i pragmatycznie


"Trzeba stawiać czoło bardzo wymagającym zadaniom i szybko dostosowywać się do nowych sytuacji." – tak o swoim stażu w Europejskim Banku Centralnym opowiada dr Christy Ann Petit z Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji.

EBC jest jednym z największych na świecie organów nadzoru bankowego; od 2014 roku prowadzi, wraz z właściwymi organami krajowymi (NCAs) państw członkowskich, nadzór bankowy w strefie euro w ramach jednolitego mechanizmu nadzorczego (SSM). SSM stanowi pierwszy filar unii bankowej i przyczynia się do pogłębienia unii gospodarczej i walutowej oraz europejskiej integracji gospodarczej. Działalność EBC ma więc bezpośrednie przełożenie na życie każdego obywatela Europy. Staż w tej instytucji był moim marzeniem odkąd rozpoczęłam studia prawnicze i ekonomiczne. 

Podczas stażu miałam okazję wykorzystać wiedzę z zakresu prawa materialnego oraz stosować w praktyce legislacyjne i instytucjonalne zapisy SSM. Pozwoliło mi to zrozumieć m.in. podstawy prawne decyzji nadzorczych, jakie zapadają wobec instytucji kredytowych. 
Stażysta EBC musi stawiać czoło bardzo wymagającym zadaniom i szybko dostosowywać się do nowych sytuacji. Czasem może liczyć na wsparcie zespołu, ale wymaga się też od niego sporo samodzielności.

Jednak wypełniając swoje obowiązki nabywa nowych kompetencji i zdobywa kolejne umiejętności, co daje dużo satysfakcji. Uczy się np. łączenia faktów, analitycznego a przy okazji pragmatycznego myślenia, redagowania różnych dokumentów, zarządzania czasem i efektywnością swojej pracy. Obowiązki stażysty są bardzo zróżnicowane przez co stymulują do ciągłej nauki i współpracy z bardziej doświadczonymi kolegami. 

Wreszcie, staż w EBC daje możliwość bycia częścią niesamowicie wzbogacającego międzynarodowego środowiska, w którym panuje wspaniała zespołowa atmosfera. Zdecydowanie polecam to doświadczenie!

Wysłuchała Agnieszka Góralczyk

stopka strony