Program stażowy Komisji Europejskiej


Płatne staże w Komisji Europejskiej oraz podległych jej agencjach i instytucjach. Na praktykantów czeka 1800 ofert, ale selekcja kandydatów jest duża: średnio przyjętych zostaje ok. 3% aplikujących. 

Na etapie selekcji punktowane są następujące kryteria:
 

  • dyplom potwierdzający co najmniej trzy lata nauki uniwersyteckiej;
  • bardzo dobra znajomość angielskiego, francuskiego lub niemieckiego (poziom C1/C2);
  • znajomość innego języka (poza językiem ojczystym);
  • odpowiednie doświadczenie zawodowe (min. 43 dni);
  • doświadczenie międzynarodowe (praca, studia, wolontariat, itp.);
  • motywacja;
  • rzadkie dziedziny studiów;
  • publikacje i artykuły naukowe.

O odbycie praktyki lub stażu nie mogą się ubiegać osoby, które pracowały lub odbyły praktykę lub staż (trwające dłużej niż 6 tygodni) w jakiejkolwiek unijnej instytucji (agencji itp.).

Czas trwania: 5 miesięcy

Terminy rozpoczęcia:
- 1 marca (okres aplikacyjny rozpoczyna się a przełomie lipca i sierpnia poprzedniego roku);
- 1 października (okres aplikacyjny rozpoczyna się w lutym).

Aplikowanie i proces rekrutacji
Aplikacje składa się elektronicznie. Pierwszym krokiem jest utworzenie konta w systemie EU Login (serwis uwierzytelniający Komisji Europejskiej), a następnie wypełnienie formularza rejestracyjnego. Na tym etapie nie załącza się żadnych dokumentów. Kopie paszportu, dyplomów, kursów, certyfikatów językowych, dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe i inne wymagane dokumenty przesyła się w drugim etapie selekcji. O zakwalifikowaniu się do drugiego etapu osoby aplikujące są informowane 10-12 tygodni po zakończeniu okresu aplikacyjnego. Kolejnym etapem jest rejestracja kandydata w Wirtualnej Niebieskiej Księdze (Blue Book). Spośród ok. 2000 kandydatów zakwalifikowanych do tego etapu wybranych zostanie ok. 650 stażystów. Niektórzy z nich po rozmowach kwalifikacyjnych przeprowadzonych przez telefon lub Skype’a.

Świadczenia
Stażyści otrzymują miesięcznie 1,376,89 euro. Komisja zwraca też koszty podróży i ubezpieczenia. Mieszkanie trzeba znaleźć i opłacić we własnym zakresie. 

Czy wiesz, że...
Komisja Europejska, jako jedna z niewielu unijnych instytucji dba o integrację swoich stażystów. W zasadzie to oni sami o to dbają - grają w piłkę, organizują kursy językowe, spotykają się na degustacjach wina. W ciągu 5 miesięcy organizowanych jest ok. 50 takich wydarzeń. Jednym z bardziej popularnych są targi pracy, które mają pomóc stażystom w dalszym rozwoju zawodowym. Za koordynację tych wydarzeń odpowiada Komitet Stażystów (Trainees' Committee). Więcej na stronie: www.traineescommittee.com.

Więcej informacji

#aktywność #demokracja #przedsiębiorczość #absolwenci #praktyki #stypendia #studenci #praktyki

stopka strony