Organizacje

Komisja Europejska

Bruksela, Belgia

Rue de la Loi / Wetstraat 170, B-1049

tel.: +32 2 299 11 11 (centrala telefoniczna Komisji)
www: https://ec.europa.eu/info/index_pl

Komisja pomaga w kształtowaniu ogólnej strategii UE, proponuje nowe unijne przepisy i kierunki polityki oraz monitoruje ich wdrażanie, a także zarządza budżetem UE. Odgrywa też ważną rolę we wspieraniu międzynarodowego rozwoju i dostarczaniu pomocy rozwojowej.


stopka strony