Women TechEU


Po bardzo zachęcającej reakcji na pierwszą, pilotażową edycję programu w 2021 r. Komisja Europejska w tym roku ponad dwukrotnie zwiększa budżet do 10 mln euro, który ma sfinansować nawet 130 firm. 

Cel

Zwiększenie liczby prowadzonych przez kobiety start-upów i stworzenie sprawiedliwszego i lepiej prosperującego europejskiego ekosystemu deep-tech. Wsparcie dla założycielek firm z branży deep-tech zwiększy ich szanse na sukces i wzmocni cały europejski ekosystem innowacji poprzez przyciągnięcie większej liczby utalentowanych kobiet. 

Firmy tworzące rozwiązania z dziedziny deep - tech (głębokich technologii) zazwyczaj związane są z branżami AI i machine learning, syntezy mowy, zaawansowanej produkcji, robotyki, fotoniki, elektroniki, rozwiązań materiałowych, blockchain, biotechnologii i technologii kwantowych, natomiast często łączą w sobie rozwiązania z różnych dziedzin. 

Women TechEU ma wyrównywać różnice płci, wspierając kierowane przez kobiety start-upy z branży zaawansowanych technologii na wczesnym, najbardziej ryzykownym etapie. 

Kto może aplikować

Kandydatki muszą być założycielkami lub współzałożycielkami start-upu deep tech i zajmować najwyższe stanowisko kierownicze (CEO, CTO lub równoważne) w firmie. Firma musi być zarejestrowana w państwie członkowskim UE lub kraju stowarzyszonym przez co najmniej sześć miesięcy przed momentem złożenia wniosku.

Dodatkowe informacje

Program będzie oferował wsparcie finansowe w wysokości 75 tys. euro oraz jakościowy coaching i mentoring w ramach programu Women Leadership Programme. 

W ramach pierwszego pilotażowego zaproszenia do składania wniosków w ramach Women TechEU zostanie sfinansowanych do 50 obiecujących start-upów z sektora deep tech z państw członkowskich UE i krajów stowarzyszonych.

Więcej informacji na polskiej stronie i stronie programu.

Aplikacje składa się online. 

#WomenintechEU #kobiety #przedsiębiorczość #startup #deeptech

stopka strony