Staże w Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej


Jeśli marzysz o karierze w organizacjach pozarządowych zajmujących się pomocą humanitarną, prawami człowieka lub chciałbyś rozwijać się naukowo w obszarach związanych z działalnością Agencji – ten staż pomoże ci rozwinąć skrzydła!

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) doradza instytucjom UE i rządom krajowym w kwestiach dotyczących praw podstawowych, zajmując się przede wszystkich tematyką związaną z dyskryminacją, prawami dzieci czy ksenofobią.

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) powstała na bazie Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii. Dostarcza informacji, pomocy oraz wiedzy fachowej w zakresie praw podstawowych odpowiednim instytucjom i organom Wspólnoty oraz jej państw członkowskich. Wspiera te instytucje i organy podczas podejmowania przez nie środków lub określania kierunków działań w celu pełnego przestrzegania praw podstawowych.

Praktyki w Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej to możliwość:
- poznania celów i działań Agencji;
- zdobycia praktycznego doświadczenia i poznania codziennej pracy Agencji;
- wykorzystania w praktyce wiedzy zdobytej podczas studiów;
- wsparcia misji agencji.

Staże można odbywać w jednym z następujących departamentów FRA:
- Director’s Office (Biurze Dyrektora);
- Corporate Services Unit (Biurze Usług Biznesowych);
- Research & Data Unit (Biurze Badań);
- Technical Assistance and Capacity Building Unit (Biurze Wsparcia Technicznego);
- Communications and Events Unit (Biurze Komunikacji i Wydarzeń);
- Institutional Cooperation & Networks Unit (Biurze Współpracy Instytucji).

Czas trwania i termin stażu
Staże rozpoczynają się 10 października i trwają 10 miesięcy.

Kto może aplikować
Aplikować mogą studenci, którzy ukończyli co najmniej studia I stopnia i dobrze znają język angielski.

Jak aplikować
Należy złożyć dokumenty aplikacyjne wypełnione w generatorze Europass, za pomocą formularza online.

Wynagrodzenie
Wynagrodzenie stażysty wynosi 1/4 podstawowego wynagrodzenia pracownika, czyli ok. 1300 euro.

Więcej informacji

#staże #ue #uniaeuropejska #fra #dyskryminacja #ksenofobia #prawadzieci

stopka strony