Organizacje

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej

Vienna, Austria

Schwarzenbergplatz 11, 1040

tel.: +43 1 580 30 - 0
email: information@fra.europa.eu
www: https://fra.europa.eu/pl

W pięcioletnich wieloletnich ramach zdefiniowano dziewięć obszarów tematycznych, w których FRA prowadzi działania:

  • dostęp do wymiaru sprawiedliwości;
  • ofiary przestępstw, w tym odszkodowania na rzecz ofiar;
  • społeczeństwo informacyjne, w szczególności poszanowanie życia prywatnego i ochrona danych osobowych;
  • integracja Romów;
  • współpraca sądowa, z wyłączeniem współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych;
  • prawa dzieci;
  • dyskryminacja;
  • imigracja i integracja migrantów, wizy i kontrola graniczna oraz azyl;
  • rasizm, ksenofobia i podobne formy nietolerancji.

stopka strony