Program stażowy Junior Professionals in the Delegations (JPD)


Co dwa lata Komisja Europejska i Europejska Służba Działań Zewnętrznych otwierają nabór na prestiżowy program stażowy dla młodych ekspertów w delegaturach UE na całym świecie.

Cel

Celem programu Junior Professionals in Delegation jest umożliwienie młodym ludziom zdobycia doświadczenia w pracy w delegaturach oraz dogłębnego zrozumienia ich roli w realizacji polityki zewnętrznej UE. W obecnym naborze na lata 2021-2023 wyłonionych zostanie minimum 54 młodych specjalistów (po 2 na państwo członkowskie). Dodatkowe stanowiska mogą być finansowane z dobrowolnych składek państw członkowskich UE.

Kto może aplikować

Kandydaci ubiegający się o staż powinni:

  • być obywatelami Unii Europejskiej;
  • posiadać co najmniej tytuł naukowy magistra lub jego ekwiwalent w dziedzinie istotnej dla działalności delegatury;
  • posługiwać się w stopniu zaawansowanym językiem angielskim i/lub francuskim. Znajomość innych języków będzie atutem;
  • wykazać duże zainteresowanie i motywację do pracy w delegaturze.

Ważnym kryterium branym pod uwagę na etapie selekcji będzie wykazanie się dodatkowym doświadczeniem zawodowym,  wolontariackim lub też posiadanie na swoim koncie dorobku w postaci publikacji, itp.

Zasady

Staże rozpoczynają się na przełomie września i października 2021 r. Trwają 12 miesięcy z możliwością ich przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

Młodzi specjaliści mogą pracować w jednej ze 143 delegatur w sekcji:
1. Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ) – zadania polityczne, prasowe i informacyjne.
2. Komisji Europejskiej (KE) – zadania związane z zarządzaniem pomocą, handlem, sprawami ekonomicznymi, etc.

Stażyści będą uprawnieni do miesięcznego pakietu wynagrodzeń, na który składają się:

  • grant w wysokości 1419 EUR;
  • dodatek mieszkaniowy w wysokości 1092 EUR;
  • dodatek związany z warunkami życia - od 10% do 35% w zależności od delegatury.

Ponadto stażyści otrzymają:

  • jednorazowy dodatek adaptacyjny w wysokości 2184 EUR, przyznawany na początku stażu;
  • zwrot kosztów podróży za każdy okres 12 miesięcy stażu - 2730 EUR;
  • 728 EUR na pokrycie kosztów ubezpieczenia za każdy okres 12 miesięcy stażu.

Formalności aplikacyjne

Za przeprowadzenie wstępnej selekcji kandydatów odpowiadają państwa członkowskie, podczas gdy ostatecznej selekcji młodych  specjalistów dokonują ESDZ i KE.

Więcej informacji

#praktyki #staże #administracja #ue #ke #esdz #absolwenci

stopka strony