Staże w Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (FRONTEX)


Płatne, pięciomiesięczne staże w siedzibie agencji w Warszawie.

Frontex pomaga krajom należącym do strefy Schengen w zarządzaniu ich granicami zewnętrznymi. Wspiera technicznie i merytorycznie służby graniczne krajów członkowskich i działa na rzecz harmonizacji kontroli granicznych w UE.

Kto może aplikować

Aplikować mogą osoby, które:

  • są zmotywowane do nauki, otwarte na pracę w wielokulturowym środowisku, a także zainteresowane działalnością Frontexu;
  • posiadają dyplom potwierdzający co najmniej trzy lata nauki uniwersyteckiej w jednym z krajów UE;
  • bardzo dobrze znają (poziom C) dwa oficjalne języki UE. Językiem roboczym jest angielski.

O odbycie praktyki lub stażu nie mogą się ubiegać osoby, które pracowały lub odbyły praktykę lub staż (trwające dłużej niż 6 tygodni) w jakiejkolwiek unijnej instytucji (agencji itp.).

Zasady

Frontex oferuje 60 miejsc stażowych rocznie. Zapewnione są elastyczne godziny pracy a wynagrodzenie wynosi 1 229 euro miesięcznie. Staże trwają pięć miesięcy i mają miejsce dwa razy w roku: od 1 marca i od 1 października.

Praktyki we Frontexie realizowane są w ramach programu stażowego Komisji Europejskiej, tak więc zasady realizacji stażu stosuje się bezpośrednio.

Formalności aplikacyjne

Przesyłanie zgłoszeń odbywa się na tych samych zasadach i w ten sam sposób jak w przypadku aplikowania na program stażowy Komisji Europejskiej. Należy wskazać Frontex jako preferowane miejsce realizacji stażu.

Więcej informacji

#praktyki #staże #administracja #bezpieczeństwo #ue #schengen #migracja

stopka strony