Organizacje

Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (FRONTEX)

Warszawa, Polska

Plac Europejski 6, 00-844

tel.: (+48 22) 205 95 00
email: frontex@frontex.europa.eu
www: https://frontex.europa.eu/

Celem utworzonej w 2004 r. Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) jest pomoc państwom członkowskim UE i państwom stowarzyszonym w ramach Schengen w ochronie granic zewnętrznych unijnej przestrzeni swobodnego przepływu osób. Jako Agencja UE Frontex jest finansowany z budżetu UE i z wkładów państw stowarzyszonych w ramach Schengen.


stopka strony