Organizacje

Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (FRONTEX)

Warszawa, Polska

Plac Europejski 6, 00-844

tel.: (+48 22) 205 95 00
email: jobs@frontex.europa.eu
www: https://frontex.europa.eu/