Staże w Europejskim Instytucie ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE)


Równość między kobietami i mężczyznami to fundamentalna wartość Unii Europejskiej. O to, by wartość znajdowała odzwierciedlenie w rzeczywistości, dba Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn. 

Cel

EIGE prowadzi badania , gromadzi dane statystyczne, dokumentuje przypadki przemocy związane z płcią, prowadzi działalność informacyjną - wydaje publikacje, organizuje wydarzenia.

Kto może aplikować

Kandydaci są wybierani na podstawie określonych kompetencji i umiejętności wymienionych w ogłoszeniu o naborze.

Zasady

Wynagrodzenie zależy od kategorii i stopnia na każdym stanowisku.  Średnio wynagrodzenie za staż wynosi 1200 euro.

Staże trwają zazwyczaj do 6 miesięcy. 

Formalności aplikacyjne

Procedury selekcji i rekrutacji EIGE oraz warunki rekrutacji są jasno określone w każdym ogłoszeniu o naborze na stronie organizatora. Nowych pracowników powołuje dyrektor na podstawie list rezerwowych sporządzanych po zakończeniu procedury selekcyjnej.

Wszystkie oferty staży publikowane są na bieżąco na platformie służącej do rekrutacji.

#sudenci #absolwenci #staż #gender #Litwa

stopka strony