Granty Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE)


1200px-European_Institute_for_Gender_Equality_logo.svg.png

Staże w Europejskim Instytucie ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE)

Czekamy...

Równość między kobietami i mężczyznami to fundamentalna wartość Unii Europejskiej. O to, by wartość znajdowała odzwierciedlenie w rzeczywistości, dba Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn. EIGE oferuje płatne staże w międzynarodowym i gender balanced środowisku...

Koordynator:  Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) »
stopka strony