Staże w Europejskiej Agencji Leków (EMA)


Europejska Agencji Leków oferuje płatne, 10-miesięczne staże w Amsterdamie z zakresu medycyny, nauk przyrodniczych, opieki zdrowotnej, chemii, informatyki, prawa farmaceutycznego, zasobów ludzkich, finansów, komunikacji, public relations oraz bibliotekoznawstwa i informatyki.
 

Europejska Agencja Leków (EMA) chroni i promuje zdrowie ludzi i zwierząt poprzez ocenę produktów leczniczych i monitorowanie ich bezpieczeństwa w Unii Europejskiej oraz Europejskim Obszarze Gospodarczym. Z efektów jej pracy korzystają – pośrednio lub bezpośrednio – pracownicy służby zdrowia, naukowcy, specjaliści opracowujący leki, firmy farmaceutyczne, osoby odpowiedzialne za  wyznaczanie  kierunków polityki w dziedzinie zdrowia oraz oczywiście my wszyscy – pacjenci. 
 

Kto może aplikować

Aplikować mogą osoby, które:

  • są obywatelami państw UE lub EOG;
  • bardzo dobrze znają język angielski (poziom C1) oraz dobrze posługują się innym oficjalnym językiem UE (poziom B2);
  • są świeżo upieczonymi absolwentami uczelni (od ukończenia studiów minęło nie więcej niż 12 miesięcy) lub studentami studiów wyższych uczestniczącymi w programie Erasmus+ bądź innym podobnym programie lub też doktorantami (aby kwalifikować się do programu stażowego 2021, trzeba mieć ukończone studia między lipcem 2020 a lipcem 2021).

Szczegółowe wymagania podane są przy konkretnych ofertach dostępnych na platformie rekrutacyjnej.
 

Zasady

10 miesięczne staże rozpoczynają się 1 października i trwają do 31 lipca. Realizowane są w pełnym wymiarze godzin (40 godzin tygodniowo) lub w niepełnym wymiarze godzin (80% lub 50% pełnego wymiaru w związku z uczestnictwem w programie Erasmus+ bądź podobnym programie lub też w związku z doktoratem).

Miesięczne stypendium wynosi 1360 EUR za staż w pełnym wymiarze godzin (obniżone do 80% lub 50% tej wartości). Ponadto stażyści otrzymują  zwrot kosztów podróży.

Staż odbywa się pod opieką mentora odpowiedzialnego za ustalanie indywidualnych celów nauczania, nadzorowanie kursanta i regularne monitorowanie jego postępów. Ponadto praktykanci mogą skorzystać z programu rozwoju obejmującego poznanie misji i działań EMA, udział w regularnych warsztatach, udział w spotkaniach i możliwości rozwoju kompetencji.
 

Formalności aplikacyjne

Aby aplikować na ogłoszenia dostępne na platformie rekrutacyjnej należy założyć konto, tzw. profil kandydata.

Na pierwszym etapie oceny aplikacji EMA sprawdza odpowiedzi kandydatów na pytania wstępne aby ocenić w jakim stopniu spełniają odpowiednie wymagania. Osoby, które najlepiej pasują do danego stanowiska zostaną zaproszone na krótką rozmowę kwalifikacyjną. Mogą również zostać poproszone o wypełnienie testu.

Kontakt z kandydatami odbywa się drogą mailową.

Więcej informacji

#praktyki #staże #administracja #ue #medycyna #leki #zdrowie #absolwenci #studenci #erasmus

stopka strony