Staże w Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy


6-miesięczne, płatne staże w Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków życia i Pracy (EUROFOUND).

Staże w Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy pozwalają zapoznać się z pracą poszczególnych departamentów fundacji.

EUROFUND jest agencją Unii Europejskiej zapewniającą doradztwo w kształtowaniu polityki społecznej i polityki zatrudnienia. Do najważniejszych zadań agencji należy prowadzenie badań w dziedzinie polityki społecznej i polityki zatrudnienia, a także informowanie decydentów UE o wynikach tych badań czy ułatwianie wymiany wiedzy osobom zajmującym się tym obszarem polityki w UE i na szczeblu krajowym.
 

Kto może aplikować
Kandydaci muszą bardzo dobrze znać przynajmniej dwa z języków Unii Europejskiej (w tym angielski) oraz ukończyć przynajmniej pierwszy cykl studiów.

Ponadto Fundacja nie przyjmuje kandydatów, którzy przez okres dłuższy niż 6 tygodni korzystali z jakiejkolwiek formy szkolenia, stażu lub zatrudnienia w instytucji UE.
 

Zasady

Stażyści wykonują swoją pracę 40 godzin tygodniowo pod nadzorem przydzielonego opiekuna i są zobowiązani do przestrzegania instrukcji przekazanych przez przełożonych. Stażysta ma prawo do 2 dni wolnego miesięcznie.

Wynagrodzenie wynosi 1456 € miesięcznie. Podróż z miejsca pochodzenia stażysty do Dublina i bilet powrotny zostaną zwrócone przez Eurofound po przedstawieniu biletów i dowodu wpłaty, pod warunkiem, że stażysta zakupił najtańszy bilet lotniczy.


Więcej informacji

#praktyki #stypendia #praktyki #staże #polityka #społeczna #zatrudnienie

stopka strony