Staże w Europejskiej Fundacji ds. Poprawy Warunków Życia i Pracy


6-miesięczne staże w Europejskiej Fundacji ds. Poprawy Warunków życia i Pracy EUROFOUND .

Staże w Europejskiej Fundacji ds. Poprawy Warunków życia i Pracy (EUROFOUND) pozwalają zapoznać się z pracą poszczególnych departamentów fundacji.

Kto może aplikować
Fundacja przyjmuje kandydatów, którzy nie przeszli szkolenia w innej instytucji europejskiej, posiadają dyplom lub pracują w sektorze publicznym.
Stażyści są wybierani spośród obywateli Państw członkowskich UE i krajów kandydujących. Fundacja może jednak przyjąć pewną grupę kandydatów pochodzących z państw nienależących do UE.
Aplikanci muszą bardzo dobrze znać przynajmniej jeden z języków Unii Europejskiej i dodatkowo potrafić się porozumieć w drugim języku UE. Znajomość języka angielskiego będzie atutem (to język roboczy Fundacji).

Termin składania wniosków: 20 Grudnia 2019.

O kolejnym terminie aplikacji poinformujemy po ogłoszeniu przez organizatora.

Więcej informacji na stronie organizatora.

#praktyki #stypendia #praktyki