Organizacje

Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy

Dublin, Irlandia

Wyattville Road Loughlinstown, 18KP65

tel.: +353 1 204 31 00
email: information@eurofound.europa.eu
www: http://eurofound.europa.eu/

Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy, Eurofound – powstała w 1975 roku, w Dublinie. Misją tej fundacji jest dostarczanie specjalistycznej wiedzy w celu wspomagania planowania i opracowywania lepszych warunków życia i pracy w Europie.

Eurofound oferuje możliwość dotarcia do szczegółowych informacji i analiz dotyczących działalności Fundacji poprzez organy obserwacyjne: EIRO, EMCC, EWCO oraz EurLIFE.

Prowadzi również 3 ogólnoeuropejskie badania sondażowe: Europejskie badanie jakości życia (European Quality of Life Survey, EQLS), Europejskie badanie przedsiębiorstw (European Company Survey, ECS) oraz Europejskie badanie warunków pracy (European Working Conditions Survey, EWCS).

Docelowymi odbiorcami prac fundacji są przede wszystkim instytucje UE, rządy, pracodawcy, związki zawodowe i organizacje pożytku publicznego. Dane i wyniki z badań sondażowych, jak i publikacje Eurofound są dostępne publicznie na stronie internetowej Fundacji.


stopka strony