Staże w Agencji UE ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol)


Jeśli studiujesz prawo, bezpieczeństwo wewnętrzne albo stosunki międzynarodowe i interesujesz się kryminalistyką, cyberprzestępczością albo zwalczaniem terroryzmu, praktyki w Europolu to strzał w dziesiątkę

Cel

Agencji UE ds. Współpracy Organów Ścigania  (Europol) to unijna jednostka egzekwowania prawa, której zadaniem jest zwiększanie poziomu bezpieczeństwa w Europie poprzez zapewnianie pomocy organom ścigania w państwach członkowskich UE. 
Do najważniejszych celów programu stażowego zalicza się: 

 • zapewnienie stażystom unikalnego doświadczenia oraz wiedzy na temat działań Europolu (a także ogólnie instytucji Unii Europejskiej);
 • zapewnienie możliwości pracy w wielokulturowym i wielojęzycznym środowisku;
 • promowanie integracji europejskiej;
 • możliwość praktycznego wykorzystania wiedzy zdobytej podczas studiów i szkoleń;
 • wprowadzenie stażystów w dorosłe życie zawodowe.
   

Kto może aplikować:
Aplikować mogą osoby, które:

 • posiadają obywatelstwo jednego z krajów UE;
 • są studentami lub absolwentami studiów związanych z obszarem działania agencji (m.in. prawo, bezpieczeństwo wewnętrzne);
 • znają bardzo dobrze co najmniej dwa języki UE, z których jednym jest j. angielski;
 • posiadają aktualne zaświadczenie o niekaralności.

O praktyki nie mogą ubiegać się osoby, które odbyły staż/szkolenie w innej agencji lub instytucji UE dłuższy niż 6 tygodni.

Konkretne wymagania podane są w poszczególnych ofertach.

Zasady współpracy:
Stażyści pracują 40 godzin tygodniowo przez minimum 3 i maksymalnie 6 miesięcy. Szczegółowe zasady współpracy mogą się różnić w zależności od oferty.
Od stażystów wymaga się przestrzegania instrukcji wydanych przez ich przełożonych oraz  przez HR. Muszą również przestrzegać wewnętrznych zasad regulujących funkcjonowanie Europolu, w szczególności zasad dotyczących bezpieczeństwa, poufności i ochrony danych.
Stażysta będzie zobowiązany do sporządzenia raportu końcowego z okresu stażu, podpisanego przez kierownictwo.

Dofinansowanie:
Stażyści otrzymują miesięczne wynagrodzenie w wysokości 864 EUR. Mogą również uzyskać zwrot kosztów podróży z i do Hagi na początku i na końcu stażu.

Termin i miejsce realizacji stażu:
Praktyki rozpoczynają się w różnych terminach, najwcześniej w lipcu. Stażyści pracują w centrali Europolu w Hadze w Holandii.

Więcej informacji

#staż #praktyki #europol #bezpieczeństwo #UE

stopka strony