Organizacje

EUROPOL

Haga, Holandia

Eisenhowerlaan 73, 2517 K

tel.: +31 70 302 5000
www: https://www.europol.europa.eu/

Europejski Urząd Policji (Europol) to unijna agencja egzekwowania prawa, której zadaniem jest zwiększanie poziomu bezpieczeństwa w Europie poprzez zapewnianie pomocy organom ścigania w państwach członkowskich UE. Zatrudnia około 100 analityków kryminalnych, którzy należą do najlepiej wyszkolonych w Europie. Dzięki temu agencja jest jednym z największych centrów wiedzy specjalistycznej i umiejętności w tej dziedzinie w UE.


stopka strony