Granty -

Staże w Europejskiej Jednostce Współpracy Sądowej (Eurojust)


Chcesz zdobyć doświadczenie w unijnej agencji zajmującej się walką z przestępczością zorganizowaną w UE? Najpierw zapewnij sobie środki na utrzymanie. Europejska Jednostka Współpracy Sądowej ma w swojej ofercie tylko bezpłatne praktyki.

Cel

Cele stażu w Eurojust to: 

  • zapewnienie stażystom, w trakcie studiów lub niedawno po ich zakończeniu, doświadczenia w pracy w szczególności Eurojust'u i ogólnie w organizacjach Unii Europejskiej;
  • umożliwienie stażystom zdobycia praktycznego doświadczenia i wiedzy na temat codziennej pracy Kolegium i / lub Administracji, stosownie do przypadku;
  • zapewnienie możliwości pracy w wielokulturowym i wielojęzycznym środowisku, przyczyniając się do rozwoju wzajemnego zrozumienia, zaufania i tolerancji;
  • zapewnienie stażystom możliwości praktycznego wykorzystania wiedzy zdobytej podczas studiów, w szczególności w zakresie określonych obszarów kompetencji.

Kto może aplikować

Aby się kwalifikować, wnioskodawcy:

  • osiągnęli pełnoletność w swoim kraju pochodzenia;
  • ukończyli lub aktualnie pobierają naukę poziomowi odpowiadającemu studiom wyższym lub posiadają odpowiednie doświadczenie zawodowe, które byłoby korzystne dla stażu;
  • znają język angielski (minimum B2).

Zasady

Staże trwają zwykle od trzech do sześciu miesięcy, rozpoczynając 1 lub 16 dnia miesiąca. Należy pamiętać, że staże są bezpłatne, a uczestnicy nie otrzymują żadnego ubezpieczenia medycznego ani zwrotu kosztów podróży lub zakwaterowania.
 

Formalności aplikacyjne

Zainteresowanych kandydatów zapraszamy do przesłania wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres internship@eurojust.europa.eu. Należy pamiętać, że niekompletne wnioski nie będą rozpatrywane.

Więcej informacji

#studenci #praktyki #staże #prawo #sądy #absolwenci

stopka strony