Organizacje

(EUROJUST) Europejska Jednostka Współpracy Sądowej

JR Den Haag, Holandia

Johan de Wittlaan 9, NL2517

tel.: +31 70 412 50 00
email: info@eurojust.europa.eu
www: https://www.eurojust.europa.eu

Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust) wspiera koordynację wymiarów sprawiedliwości i współpracę między organami krajowymi w zakresie zwalczania terroryzmu i poważnej przestępczości zorganizowanej w sprawach dotyczących więcej niż jednego kraju UE.


stopka strony