Staże w Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA)


EASA oferuje roczne, płatne staże w międzynarodowym środowisku dla studentów i absolwentów zainteresowanych wsparciem realizacji misji Agencji polegającej na promowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa i ochrony środowiska w lotnictwie cywilnym.

Najważniejsze zadania Agencji to:

 • harmonizacja przepisów i certyfikacja;
 • propagowanie europejskich i światowych norm bezpieczeństwa;
 • nadzór i współpraca z zainteresowanymi stronami/krajami w celu poprawy bezpieczeństwa w Europie (np. w zakresie operacji lotniczych czy zarządzania ruchem lotniczym);
 • zatwierdzanie przedsiębiorstw, które projektują, produkują wyroby lotnicze lub prowadzą ich obsługę techniczną.
      
   

Kto może aplikować

Aplikować mogą osoby, które:

 • są obywatelami państw członkowskich UE, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu lub Szwajcarii;
   
 • uzyskały dyplom potwierdzający co najmniej trzy lata nauki uniwersyteckiej;
 • bardzo dobrze znają angielski, znajomość drugiego języka UE będzie dodatkowym atutem;
 • nie były zatrudnione ani nie realizowały staży, praktyk przez okres dłuższy niż 6 tygodni w jakiejkolwiek innej unijnej instytucji (agencji, itp.);
 • spełniają dodatkowe kryteria podane w konkretnej ofercie stażu.

Kandydaci, którzy pomyślnie przeszli procedurę rekrutacji, zazwyczaj posiadają wykształcenie i / lub doświadczenie w podstawowych dziedzinach związanych z pracą EASA. Typowe przykłady obejmują:

 • lotnictwo cywilne, aeronautyka, inżynierię;
 • wykwalifikowanych prawników zainteresowanych sprawami regulacyjnymi dotyczącymi lotnictwa;
 • wykwalifikowanych kandydatów interesujących się: zasobami ludzkimi, finansami, zarządzaniem projektami, technologiami informacyjnymi, komunikacją, public relations i stosunkami międzynarodowymi.

Zasady

Staże odbywają się w siedzibie Agencji w Kolonii (Niemcy). Praktykanci pracują 40 godzin tygodniowo pod okiem przydzielonych opiekunów, staż trwa 12 miesięcy.

EASA wypłaca miesięczne wynagrodzenie, którego wartość jest weryfikowana raz do roku (nieco ponad 1000 euro).

Stażyści mogą otrzymać zwrot kosztów podróży, w zależności od dostępnych środków. Zwrot kosztów podróży jest wypłacany po zakończeniu stażu za podróż z miejsca zamieszkania do Kolonii i z powrotem.

Formalności aplikacyjne

Aplikacje należy składać poprzez stronę internetową Agencji. Aplikacje przesyłane pocztą elektroniczną nie są rozpatrywane. Z kandydatami zakwalifikowanymi do drugiego etapu rekrutacji (na podstawie dokumentacji) przeprowadzane są rozmowy kwalifikacyjne. Możliwe są również testy.

Informacje o naborach stażystów publikowane są na stronie internetowej Agencji.

Więcej informacji

#studenci #absolwenci #praktyki #staże #bezpieczeństwo #środowisko #lotnictwo #administracja #ue

stopka strony