Organizacje

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA)

Kolonia, Niemcy

Konrad-Adenauer-Ufer 3, D-5066

tel.: +49 221 8999 000
www: https://www.easa.europa.eu

Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego jest agencją Unii Europejskiej odpowiedzialną za bezpieczeństwo lotnictwa cywilnego. Zajmuje się certyfikacją, regulacjami i standaryzacją, a także prowadzeniem badań i monitorowaniem. Gromadzi i analizuje dane dotyczące bezpieczeństwa, opracowuje projekty i doradza w zakresie ustawodawstwa dotyczącego bezpieczeństwa oraz współpracuje z podobnymi organizacjami w innych częściach świata.


stopka strony