Staże w Centrum Satelitarnym Unii Europejskiej (SatCen)


Wywiad geoprzestrzenny, analiza struktury krytycznej, planowanie ewentualnościowe - jeśli wiesz, co kryje się pod tymi pojęciami, powinieneś poważnie rozważyć możliwość wyjazdu na staż w Centrum Satelitarnym Unii Europejskiej.

Cel

Celem wprowadzenia praktyk w SatCen jest przyniesienie korzyści obu stronom - organizacji i stażystom - poprzez umożliwienie młodym absolwentom uczelni, bez wykluczania tych, którzy niedawno uzyskali dyplom uczelni i są na początku nowej kariery zawodowej, aby zdobyć pierwsze doświadczenie w pracy dla organu UE i zapewnić wykonanie określonych zadań, które są przydatne dla SatCen.

Kto może aplikować

Aplikować mogą osoby, które:

  • są obywatelem kraju należącego do Unii Europejskiej lub państwa, które zawarło z EUSC specjalne porozumienie;
  • mają ukończone co najmniej studia pierwszego stopnia;
  • znają język angielski na poziomie B2 lub wyższym.

Zasady

Stażysta będzie otrzymywać zryczałtowany miesięczny dodatek. Wysokość zasiłku to maksymalnie 1000 euro. Stażyści ponoszą wyłączną odpowiedzialność za opłacenie wszelkich podatków należnych od dodatków otrzymanych od SatCen na mocy prawa obowiązującego w danym państwie.

Staż trwa od 2 do 6 miesięcy. Umowa może zostać przedłużona za zgodą Stażysty.
 

Całkowity czas szkolenia nie może przekroczyć 12 miesięcy.

Formalności aplikacyjne

Centrum Satelitarne będzie rozpatrywać zgłoszenia wyłącznie w odpowiedzi na opublikowane ogłoszenia o wakatach.

Skorzystaj z platformy e-rekrutacyjnej SatCen, klikając link do numeru referencyjnego oferty stażu. Żadne wnioski nie mogą zostać przyjęte w inny sposób.


 

Więcej informacji.

#studenci #absolwenci #staże #praktyki #satelity #SatCen #EUSC

stopka strony