Organizacje

Centrum Satelitarne Unii Europejskiej (SatCen)

Madryt, Hiszpania

Apdo. de Correos 511 E, 28850

tel.: +34 91678 60 00
email: info@satcen.europa.eu
www: https://www.satcen.europa.eu

Centrum Satelitarne Unii Europejskiej (SatCen) wspiera unijny proces decyzyjny oraz działania UE w ramach europejskiej wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Oznacza to, że zapewnia ono produkty i usługi oparte na wykorzystaniu potencjału kosmicznego i danych dodatkowych, w tym zdjęć satelitarnych i lotniczych, oraz podobne usługi.


stopka strony