Granty -

Staż w Europejskiej Agencji eu-LISA


6-miesięczne staże dla absolwentów szkół wyższych, którzy są na początku swojej kariery zawodowej i chcieliby uzupełnić swoją wiedzę o działaniach i procedurach Unii Europejskiej.

Agencja Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu -LISA) zarządza wielkoskalowymi zintegrowanymi systemami informatycznymi.

Staże trwają 6 miesięcy, ale istnieje możliwość ich przedłużenia do 12 miesięcy.

Zasady

Staż w działach IT

Staż rozpoczyna się 1 listopada 2023 i odbywa się w Strasbourgu we Francji.

Kto może aplikować?

  • Osoby posiadające obywatelstwo państwa członkowskiego UE lub państwa należącego do Strefy Schengen;
  • Osoby, które ukończyły co najmniej trzy lata studiów wyższych lub uzyskały odpowiedni tytuł (co najmniej licencjat) przed upływem składania wniosków;
  • Osoby znające język angielski co najmniej na poziomie C1;
  • Osoby ubezpieczenie lub posiadające Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Stażyści będą otrzymywać miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2 101,23 EUR.

Staż w działach: HR, prawnym, bezpieczeństwa, zarządzania itp.

 Staż rozpoczyna się 1 listopada 2023 i odbywa się Strasbourgu we Francji, w Tallinie w Estoni lub w Brukseli w Belgii.

Kto może aplikować?

  • Osoby posiadające obywatelstwo państwa członkowskiego UE lub państwa należącego do Strefy Schengen;
  • Osoby, które ukończyły co najmniej trzy lata studiów wyższych lub uzyskały odpowiedni tytuł (co najmniej licencjat) przed upływem składania wniosków;
  • Osoby znające język angielski co najmniej na poziomie C1;
  • Osoby ubezpieczenie lub posiadające Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Stażyści odbywający staż w Tallinnie będą otrzymywać miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1 710,43 EUR, w Brukseli w wysokości 1 817,67 EUR a w Strasbourgu 2 101,23 EUR.

Więcej informacji.

#euLISA #Staż #UniaEuropejska #Europa

stopka strony