Staże w Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu (EMSA)


Płatne staże na różnych stanowiskach w Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu.

Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu (EMSA) oferuje płatne staże trwające od 3 do 6 miesięcy.

Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu ma na celu poprawę bezpieczeństwa na morzu, poprzez zmniejszenie ryzyka wypadków morskich, zanieczyszczenia wody oraz utraty życia ludzkiego. Oferuje staże na różnych stanowiskach, od pracy biurowej, przez pomoc w organizacji wydarzeń po prace terenowe.

Staże w Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu to:
- możliwość poznania prawa z zakresu bezpieczeństwa morskiego;
- możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego i poznania codziennej pracy agencji;
- okazja do wykorzystania w praktyce wiedzy zdobytej podczas studiów.

Stażyści otrzymują swojego zwierzchnika. Mogą brać udział w zebraniach, otrzymywać dokumenty i wykonywać zadania odpowiadające ich wiedzy i doświadczeniu. W 2017 roku przyjęto do pracy 17 stażystów. Liczba miejsc zależy od możliwości budżetowych i zainteresowania przyjęciem stażysty poszczególnych departamentów Agencji. Siedziba Agencji mieści się w Portugalii, w Lizbonie.

Terminy rozpoczęcia staży
Nabory prowadzone są dwa razy w roku, a staże rozpoczynają się 1 marca i 1 września.

Ogólne kryteria naboru
Kandydaci powinni:
- pochodzić z państw członkowskich UE, Islandii lub Norwegii oraz państw kandydujących;
- legitymować się dyplomem ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia oraz różnych specjalności, w zależności od stanowiska - od daty uzyskania dyplomu do terminu składania aplikacji nie powinno upłynąć więcej niż trzy lata;
- posługiwać się językiem angielskim oraz wykazać znajomość drugiego języka Wspólnoty (dotyczy kandydatów z państw członkowskich). Wymagany poziom językowy zależy od stanowiska, ale minimum na poziomie C1.

Grant
Stażyści otrzymają miesięczny grant w wysokości 1081,61 euro oraz diety podróżne.

Staże rozpoczną się 1 września 2020 r. i potrwają do 28 lutego 2021 r.

Więcej informacji na stronie organizatora.

Aplikacje składa się online.

#środowisko #prawa #praktyki #praktyki