Staże w Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu (EMSA)


Płatne 3-6 miesięczne staże na różnych stanowiskach w Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu.

Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu (EMSA) oferuje płatne staże trwające od 3 do 6 miesięcy.

Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu ma na celu poprawę bezpieczeństwa na morzu, poprzez zmniejszenie ryzyka wypadków morskich, zanieczyszczenia wody oraz utraty życia ludzkiego. Oferuje staże na różnych stanowiskach, od pracy biurowej, przez pomoc w organizacji wydarzeń po prace terenowe.

Staże w Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu to:
- możliwość poznania prawa z zakresu bezpieczeństwa morskiego;
- możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego i poznania codziennej pracy agencji;
- okazja do wykorzystania w praktyce wiedzy zdobytej podczas studiów.

Stażyści otrzymują swojego zwierzchnika. Mogą brać udział w zebraniach, otrzymywać dokumenty i wykonywać zadania odpowiadające ich wiedzy i doświadczeniu. W 2017 roku przyjęto do pracy 17 stażystów. Liczba miejsc zależy od możliwości budżetowych i zainteresowania przyjęciem stażysty poszczególnych departamentów Agencji. Siedziba Agencji mieści się w Portugalii, w Lizbonie.

Terminy rozpoczęcia staży
Nabory prowadzone są dwa razy w roku, a staże rozpoczynają się 1 marca i 1 września.

Ogólne kryteria naboru
Kandydac powinni:
- pochodzić z państw członkowskich UE, Islandii lub Norwegiioraz pańśtw kandydujących;
- legitymować się dyplomem ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia - od daty uzyskania dyplomu do terminu składania aplikacji nie powinno upłynąć więcej niż trzy lata;
- posługiwać się językiem angielskim co najmniej na poziomie B2 oraz wykazać znajomość drugiego języka Wspólnoty (dotyczy kandydatów z państw członkowskich).

Grant
Stażyści otrzymają miesięczny grant w wysokości 934,51 euro oraz diety podróżne.

Najbliższy termin nadsyłania zgłoszeń: 15 grudnia 2017 r.
Staże rozpoczną się 1 marca i potrwają 31 sierpnia 2018 r.
Aplikacje składa się online.

Więcej informacji

#środowisko #prawa #praktyki #praktyki