Organizacje

Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu (EMSA)

Lisboa, Portugalia

Cais do Sodré, 124920


www: http://www.emsa.europa.eu/

  Agencja ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa na morzu, zmniejszenie ilości katastrof morskich oraz zanieczyszczeń środowiska pochodzących od statków. Cele te realizowane są poprzez fachową pomoc Komisji Europejskiej w zakresie wymagań technicznych stawianych statkom.


stopka strony