Granty -

Staże w Europejskiej Agencji Kolejowej


Europejska Agencja Kolejowa zaprasza studentów na bezpłatne praktyki oraz absolwentów studiów co najmniej I stopnia na płatne staże.

Staże i praktyki umożliwiają poznanie pracy Agencji i jej roli w działaniach Unii Europejskiej, pozwalają na zdobycie praktycznej wiedzy dotyczącej działań Agencji oraz zdobycie doświadczenia zawodowego.

 Państwa uczestniczące w programie:
- 28 państw członkowskich UE
- Islandia, Lichtenstein, Norwegia.

Program stażowy
Adresowany jest głównie do młodych absolwentów uczelni wyższych, ktorych wykształcenie związane jest z działaniami Agencji, ale nie wyklucza się udziału w nim osób, które  – w ramach kształcenia się przez całe życie – ukończyły drugi fakultet i są na początku nowej drogi zawodowej. Kandydaci muszą się legitymować stopniem uniwersyteckim zdobytym po co najmniej trzech latach studiów (licencjat), bardzo dobrą znajomością języka angielskiego (znajomość drugiego języka będzie atutem).

Miesięczny grant wynosi 1 299,89 euro. Stażyści otrzymują dodatkowo zwrot kosztów podróży, płatny urlop i możliwość udziału w szkoleniach przeznaczonych tylko dla pracowników Agencji.

Termin odbywania stażu: 10 miesięcy, od 1 września.

Program praktyk studenckich
 

Adresowany jest do studentów, którzy w programie nauczania mają wymóg odbycia praktyki, a kierunek studiów jest związany z działaniami Agencji.
Praktykanci nie otrzymują wynagrodzenia, nie przysługuje im też zwrot kosztów podróży.

Czas trwania: praktyki studenckie trwają do 2 miesięcy.

Jak aplikować
Należy przesłać formularz aplikacyjny z załączonym CV i listem motywacyjnym w formacie Europass

Więcej informacji na stronie organizatora.

 

#praktyki #praktyki

stopka strony