Organizacje

Agencja Kolejowa Unii Europejskiej (ERA)

Valenciennes, Francja

120 rue Marc Lefrancq, F59300

tel.: +33 3 27 09 65 00
www: https://www.era.europa.eu

Europejska Agencja Kolejowa (ang. European Railway Agency ) wspiera integrację europejskich systemów kolei żelaznej, działając na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa pociągów i zapewnienia ciągłości obsługi na trasach międzynarodowych.stopka strony