Staże w Europejskim Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC)


Jeśli chcesz mieć udział w pomocy krajom UE w walce z tak ważnym i aktualnym problemem jak choroby zakaźne, zapoznaj się z niniejszą ofertą - płatne, kilkumiesięczne staże w siedzibie Centrum w Sztokholmie czekają na wszystkich tych, którzy ukończyli pierwszy etap studiów, dobrze znają język angielski i posiadają doświadczenie w obszarze podstawowych zadań realizowanych przez ECDC.

Cel

Główne zadania Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) to analiza i interpretacja danych z krajów UE dotyczących chorób zakaźnych, a także udzielanie porad naukowych i wczesne wykrywanie zagrożeń dla zdrowia.

Zasadniczym celem programu stażowego jest zapewnienie uczestnikom unikalnego doświadczenia i wiedzy na temat codziennej pracy Centrum oraz  jego roli w Unii Europejskiej.

Kto może aplikować

Aplikować mogą osoby, które:

  • są obywatelami państw członkowskich UE, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu;
  • uzyskały dyplom potwierdzający co najmniej trzy lata nauki uniwersyteckiej;
  • bardzo dobrze znają angielski (język roboczy ECDC). Znajomość innych języków jest dodatkowym atutem;
  • nie pracowały ani nie realizowały staży, praktyk w jakiejkolwiek unijnej instytucji (agencji itp.).

Kandydaci, którzy pomyślnie przeszli procedurę rekrutacji, zazwyczaj posiadają wykształcenie i / lub doświadczenie w zakresie podstawowych zadań realizowanych przez ECDC.
 

Zasady

ECDC wypłaca miesięczne wynagrodzenie (weryfikowane corocznie) oraz oferuje rekompensatę za koszty podróży powyżej 150 km z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji stażu i z powrotem. Miesięczna kwota stypendium w 2021 r. wynosiła 1.528,05 euro.

Staże rozpoczynają się między kwietniem a sierpniem i trwają od 4 do 9 miesięcy. 

Formalności aplikacyjne

Szczegółowe informacje dotyczące przesyłania zgłoszeń publikowane są corocznie na stronie internetowej wraz z otwarciem naboru.

Formularz aplikacyjny wraz ze szczegółami naboru dostępne na stronie internetowej.

#studenci #absolwenci #praktyki #staże #badania #administracja #doradztwo #zdrowie

stopka strony