Organizacje

Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC)

Solna, Szwecja

Gustav III:s Boulevard 40, 16973

tel.: +46 (0)8 586 010 00
email: ecdc.info@ecdc.europa.eu
www: https://www.ecdc.europa.eu/en

Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) powstało w 2005 roku. Jest to agencja UE, której celem jest wzmacnianie obrony Europy przed chorobami zakaźnymi. Misją agencji jest identyfikacja, ocena i komunikowanie bieżących i pojawiających się zagrożeń dla zdrowia człowieka, jakie stwarzają choroby zakaźne


stopka strony