Program stażowy UNICEF


Program oferuje studentom, doktorantom i młodym absolwentom płatne staże, które są okazją do zdobycia doświadczenia w pracy UNICEF. UNICEF działa w różnych obszarach, które można podzielić na trzy główne filary: program i polityka, stosunki zewnętrzne oraz operacje. 
 

UNICEF to jedna z najważniejszych międzynarodowych organizacji humanitarnych i rozwojowych, która działa na rzecz dzieci. Od ratujących życie szczepień, przez budowę szkół, po natychmiastową pomoc w sytuacji klęski humanitarnej - UNICEF robi wszystko, aby dzieciom żyło się lepiej.

Praktyki oferowane są w zależności od potrzeb i możliwości konkretnych biur. Konkretne ogłoszenia wraz z wymaganiami i szczegółowymi zasadami współpracy publikowane  są na tej stronie.
 

Kto może aplikować

Kandydaci muszą spełniać następujące wymagania:
- mieć co najmniej 18 lat;
- być studentem studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich lub absolwentem, o ile nie minęły 2 lata od ukończenia studiów;
- biegle znać co najmniej jeden z języków roboczych UNICEF: angielski, francuski lub hiszpański. Ponadto wymagane jest płynne posługiwanie się w języku roboczym biura, do którego kierowana jest aplikacja.
- mieć doskonałe wyniki w nauce, potwierdzone stosownym dokumentem.

Ponadto bliska rodzina kandydata (np. ojciec, matka, brat, siostra) nie może być zatrudniona w żadnym biurze UNICEF a jacykolwiek krewni kandydata nie mogą pracować na stanowisku, któremu mógłby podlegać pracując na rzecz UNICEF.

Dodatkowa uwaga zostanie zwrócona na ewentualne doświadczenie zawodowe.

Konkretne wymagania na dane stanowisko oraz konkretne zadania i zasady współpracy podane są przy poszczególnych ofertach stażu.
 

Formalności aplikacyjne

Wszystkie wnioski należy składać za pośrednictwem internetowego systemu służącego do rekrutacji.
Poszczególne oferty publikowane są TUTAJ.

Więcej informacji

#staż #praktyka #dzieci #wyrównywanie #szans #pomoc #humanitarna #unicef #onz

stopka strony