Stypendia Atlas Corps dla liderów zmian społecznych


Atlas Corps zaprasza liderów zmian społecznych z całego świata do ubiegania się o 12-18-miesięczne stypendium osobiste w Stanach Zjednoczonych.

Kto może aplikować

Osoby posiadające:

  • od 2 do 10 lat odpowiedniego doświadczenia w sektorze społecznym, które może obejmować organizacje pozarządowe/non-profit, firmy, przedsiębiorstwa społeczne lub organizacje medialne
  • stopień licencjata lub równorzędny
  • znajomość języka angielskiego
  • wiek 35 lub mniej
  • zobowiązanie do powrotu do kraju ojczystego po 12-18-miesięcznym stażu
  • zaangażowanie w życie z podstawowego stypendium, które obejmuje wyżywienie, wspólne mieszkanie i lokalny transport.

Zasady

Chociaż Atlas Corps poszukuje kandydatów z wielu różnych specjalizacji, priorytetowo traktuje kandydatów, którzy mają co najmniej dwa lata doświadczenia w pełnym wymiarze godzin w co najmniej jednym z następujących obszarów umiejętności:

  • Komunikacja / Marketing: Twórz angażujące treści, zarządzaj mediami społecznościowymi i rozwijaj kampanie marketingowe, aby zwiększyć widoczność i zaangażowanie.
  • Budowanie partnerstwa / Rozwój biznesu: mobilizacja sieci, zarządzanie partnerstwami i opracowywanie propozycji biznesowych w celu wzmocnienia wpływu.
  • Analiza danych: twórz ramy, zbieraj dane i dostarczaj analizy, zalecenia i szkolenia, aby kierować procesem podejmowania decyzji dotyczących projektowania programów.
  • Technologia / Inżynieria: produkty inżynierskie (strony internetowe, platformy, aplikacje itp.) wspierające pracę ukierunkowaną na misję. Utrzymuj i szkol zespoły w zakresie systemów informatycznych.

Atlas Corps akceptuje wnioski przez cały rok, jednak Organizacja zachęca do jak najszybszego złożenia wniosku. Proces aplikacji jest procesem wieloetapowym. 

Formalności aplikacyjne

Potencjalni kandydaci muszą założyć konto w systemie organizatora. Na tym samym formularzu zgłoszeniowym kandydaci mogą również zgłosić zainteresowanie przystąpieniem do Virtual Leadership Institute. 

Do składanego wniosku należy dołączyć dyplom ukończenia studiów wyższych lub suplement z wykazem ocen, dwa listy rekomendacyjne oraz fragment napisanego tekstu.  CV mile widziane, lecz nie jest konieczne.

Więcej informacji na stronie organizatora.

#aktywność #przedsiębiorczość, #praktyki #ngo #stypendia

stopka strony