Stypendia Atlas Corps dla liderów społecznych


Roczne stypendia w USA i Ameryce Łacińskiej dla liderów organizacji pozarządowych z całego świata

Roczne stypendia w USA i Ameryce Łacińskiej dla liderów organizacji pozarządowych przyznaje Atlas Service Corps  - międzynarodowa sieć liderów i organizacji non-profit, której celem jest rozwiązywanie problemów społecznych na całym świecie.

Kandydaci powinni:
- posiadać dyplom studiów licencjackich
- wykazać się co najmniej dwu letnim doświadczeniem w pracy w sektorze non-profit
- znać język angielski w mowie i w piśmie i język hiszpański
- mieć poniżej 35 lat

Stypendium na pobyt w USA
Roczne stypendium wynosi blisko 15 tys. USD. Stypendysta odbywa staż (pełny etat - 50 tygodni) w amerykańskiej organizacji non profit. Organizator pokrywa koszty przelotu do USA. Kandydat musi ponieść koszty wizy, które zostaną mu zwrócone, jeśli przyznanie wizy zostanie pozytywnie rozpatrzone.

Stypendysta ma również zapewniony podstawowy pakiet ubezpieczenia zdrowotnego. Raz w miesiącu uczęszcza na szkolenia z „Zarządzania ngos”. Osoby, które zakwalifikują się do programu, muszą wpłacić depozyt w wysokości 500$, który zostanie im zwrócony po powrocie do kraju. Dodatkowo po zakończeniu stażu stypendysta otrzyma nagrodę w wyskości 750$.   

Program stypendialny trwa 12 miesięcy. Osoba, która otrzyma stypendium, zobowiązuje się, że po powrocie do ojczystego kraju będzie pracować przez co najmniej dwa lata w sektorze non profit.

Stypendium na pobyt w Ameryce Łacińskiej
Stypendysta odbywa staż (pełny etat) w organizacji non profit. Otrzymuje stypendium w wysokości 1,000,000 COP miesięcznie, które jest przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania. Organizator nie pokrywa kosztów przelotu doAmeryki Łacińskiej. Kandydat musi ponieść koszty wizy, które zostaną mu zwrócone, jeśli przyznanie wizy zostanie pozytywnie rozpatrzone.

Stypendysta ma również zapewniony podstawowy pakiet ubezpieczenia zdrowotnego. Raz w miesiącu uczęszcza na szkolenia. Osoby, które zakwalifikują się do programu, muszą uiścić opłatę w wysokości 1000$.

Program stypendialny trwa 12 miesięcy. Osoba, która otrzyma stypendium, zobowiązuje się, że po powrocie do ojczystego kraju będzie pracować przez co najmniej dwa lata w sektorze non profit.

Terminy składania wniosków na pobyt w USA
Aplikacje przyjmowane są każdego roku na 3 terminy.
Więcej informacji

Termin składania wniosków na pobyt w Ameryce Łacińskiej:
Aplikacje przyjmowane są każdego roku w ramach dwóch kategorii: nonprofit oraz English Teaching.
Więcej informacji

Więcej informacji o programie

#aktywność #przedsiębiorczość, #praktyki #ngo #stypendia