Granty -

Digital Opportunity Traineeships


Staże dostępne są dla studentów i absolwentów wszystkich kierunków, chętnych do rozwijania umiejętności cyfrowych w firmach za granicą. Inicjatywa finansowana jest przez Komisję Europejską ze środków „Horyzont 2020” i realizowana w ramach programu Erasmus+

Cel

Zasadniczym celem programu stażowego jest wsparcie młodych ludzi w dostosowaniu się do wymogów rynku pracy, a także pomoc firmom w zatrudnieniu pracowników o odpowiednich kompetencjach cyfrowych. 
 

Kto może aplikować

Zasady

Praktyki trwają od 2 do 12 miesięcy. Stażyści otrzymują dodatek w wysokości około 500 euro miesięcznie. Dofinansowanie wypłaca uczelnia. Firmy nie uczestniczą w tej wymianie środków. Firmy są zachęcane do uzupełnienia tej kwoty.

Formalności aplikacyjne

Kandydaci aplikują za pośrednictwem swojej uczelni, zgodnie z harmonogramem i procedurami udziału w stażach Erasmus+. Wyszukiwarka konkretnych ofert dostępna jest na stronie ErasmusIntern.

Firmy mogą ogłaszać oferty staży na platformie ErasmusIntern  albo bezpośrednio przez biura pośrednictwa pracy lub współpracy międzynarodowej na uczelniach.

Więcej informacji

#staże #praktyki #studenci #absolwenci #umiejętności #kompetencje #cyfrowe #digital

stopka strony