Organizacje

Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury (EAC)

Bruxelles, Belgia

rue Joseph II 70, B-1000

tel.: +32-(0)2 29 98824
email: eac-info@ec.europa.eu
www: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm

Celem Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury jest podniesienie jakości systemów uczenia oraz zapewnianie większych możliwości ludziom na wszystkich etapach życia. O ile każdy kraj członkowski decyduje o własnej edukacji i systemie kształcenia, to skoordynowana akcja może pomóc w realizacji wspólnych celów. W obszarze kompetencji Dyrekcji Generalnej leży koordynacja programów w dziedzinach: edukacja i kształcenie, młodzież, kultura, języki obce, sport, społeczeństwo obywatelskie.


stopka strony