Granty -

Program Fulbrighta USA - UE - Granty dla obywateli UE


Dofinansowanie dla obywateli państw członkowskich UE na studia, badania i wykłady w USA dotyczące spraw unijnych i dla obywateli USA na studia i badania związane z tematyką unijną.

Program Fulbrighta, administrowany przez Komisję ds. Wymiany Naukowej pomiędzy USA, Belgią i Luksemburgiem, finansowany przez Departament Stanu USA i Dyrekcję Generalną ds. Edukacji i Kultury Komisji Europejskiej oferuje granty dla obywateli państw członkowskich UE na studia, badania i wykłady w USA dotyczące spraw unijnych.

1. Granty na badania po doktoracie oraz granty na studia lub badania przed doktoratem:

 • Stypendium miesięczne (równowartość 2000 USD dla studentów i 3000 EUR dla stypendystów) na pokrycie kosztów czesnego, kosztów utrzymania itp.;
 • Jednorazowa opłata za przejazd w wysokości 2000 USD przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z podróżą / relokacją;
 • Ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe dla stypendystów (nie na utrzymaniu);
 • Sponsoring wizy typu J dla stypendystów i wszelkich osób pozostających na ich utrzymaniu;
 • Programowanie w kraju (np. Orientacje Gateway, Fulbright Enrichment Seminars);
 • Członkostwo w aktywnych sieciach absolwentów Fulbright w Stanach Zjednoczonych i Europie.

Termin nadsyłania wniosków: Zainteresowani wnioskodawcy muszą wypełnić wniosek online. Aplikacja kończy w południe 1 grudnia.

2. Granty na wykłady akademickie:

 • Miesięczne stypendia w wysokości równowartości 3000 USD;
 • Stypendium podróżne w kwocie 2000 USD;
 • Sponsoring wiz J-1;
 • Ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe;
 • Maksymalna kwota dotacji dla jednego kandydata wynosi 29 000 EUR. Żaden kandydat nie może otrzymać finansowania Fulbrighta Schumana w powiązaniu z innymi środkami WE (tj. Marie Curie) na tę samą działalność.

Termin nadsyłania wniosków: Zainteresowani wnioskodawcy powinni złożyć wniosek online do 1 grudnia w południe.

Uprawnieni kandydaci:
 

 • są obywatelami UE;
 • legitymują się odpowiednim wykształceniem lub doświadczeniem zawodowym;
 • osiągają wyróżniające się wyniki;
 • znają biegle język angielski;
 • nie pracowali i nie pracują w instytucjach unijnych.

Więcej informacji na stronie fundatora.

stopka strony