Europejski konkurs innowacji społecznych


Organizowany przez Komisję Europejską konkurs wspierający poszukiwanie najlepszych rozwiązań w zakresie innowacji społecznych związanych z obszarem przedsiębiorczości i zatrudnienia.

Organizowany przez Komisję Europejską konkurs wspierający poszukiwanie najlepszych rozwiązań w zakresie innowacji społecznych związanych z obszarem przedsiębiorczości i zatrudnienia.

Konkurs ma trzy fazy.

Faza 1: Z ogólnej liczby kwalifikujących się zgłoszeń otrzymanych w terminie, zostanie wybranych 30 półfinalistów, którzy otrzymają wsparcie mentorskie i będą mogli rozwijać swoje pomysły. Zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w „Akademii innowacji społecznych” w Holandii w lipcu 2020 r. I do nawiązania kontaktów z innymi organizacjami europejskimi i potencjalnymi partnerami w swojej dziedzinie.

Faza 2: Spośród 30 półfinalistów 10 finalistów zostanie zaproszonych na ceremonię wręczenia nagród, podczas której trzech zwycięzców zostanie ogłoszonych i otrzyma nagrodę w wysokości 50 000 EUR.

Faza 3: W 2021 r. Konkurs wśród 30 półfinalistów zostanie ponownie otwarty i nagrodzi projekt 2020, który osiągnie najbardziej znaczące wyniki z „nagrodą za zwycięstwo” w wysokości 50 000 EUR.

Aby wybrać najlepsze prace w konkursie, Komisję Europejską wspiera zewnętrzne jury ekspertów.

Tematyka zgłoszeń

Temat na 2020 rok - Reimagine Fashion 2020 - wzywa do pomysłów i przedsięwzięć, które mają na celu poprawę wpływu europejskiego rynku mody na środowisko i społeczeństwo poprzez rozwój nowych produktów, usług i procesów oraz innowacyjnych modeli biznesowych.

Kryteria uczestnictwa

Konkurs jest otwarty dla wszystkich (osób, organizacji lub grup) zamieszkałych i działających na terenie Unii Europejskiej lub w krajach, które podpisały z UE umowę o uczestnictwie w programie Horizon 2020 (lista krajów).

Pomysły i propozycje mogą składać zarówno organizacje non-profit, jak i firmy, z dowolnego sektora. Można zgłaszać więcej niż jeden pomysł lub być partnerem w innych zgłoszeniach.


Termin zgłoszeń: 20 styczeń 2020 - 4 Marzec 2020 (noon, Deadline )Więcej informacji

stopka strony