Sport jako narzędzie integracji i włączania społecznego uchodźców


Granty na wsparcie projektów sportowych mających na celu integrację uchodźców.

Dofinansowanie otrzymają dwa rodzaje projektów.

1. Projekty 1. typu -  polegające na organizacji zajęć sportowych w celu promowania integracji i włączania społecznego uchodźców. Oczekiwane rezultaty to m.in.:

  • Organizacja zajęć sportowych dla uchodźców;
  • Promowanie współpracy uchodźców i lokalnych społeczności  w organizacji zajęć sportowych;
  • Promowanie ogólnoeuropejskich praktyk zwiększających potencjał społeczności przyjmujących do skutecznego angażowania i integracji uchodźców poprzez sport.

2. Projekty typu 2. - polegające na tworzeniu sieci i działań upowszechniających. Oczekiwane rezultaty to m.in.:

  • Tworzenie i utrzymywanie powiązań między projektami (wybranymi w ramach 1. typu projektów) w celu rozpowszechniania dobrych praktyk;
  • Podnoszenie świadomości na temat wdrażanych strategii w celu promowania integracji i włączania społecznego uchodźców poprzez sport; wspieranie upowszechniania dobrych praktyk i inicjatyw podejmowanych w całej UE;
  • Organizowanie corocznego spotkania / konferencji dotyczącej ww. projektów.

Wsparcie otrzyma około 9 projektów typu 1. oraz 1 projekt typu 2.

Kto może aplikować
Organizacje publiczne lub prywatne, które posiadają doświadczenia w organizacji wydarzeń sportowych, zarejestrowane w jednym z państw członkowskich UE.

Miejsce i czas realizacji projektów
Państwa członkowskie UE. Projekty powinny trwać między 24 a 36 miesięcy w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r.


Dofinansowanie

Grantobiorcy otrzymają dofinasowanie w wysokości od 200 tys. do 300 tys. euro w ramach 1. typu projektów oraz od 400 tys. do 600 tys. euro w ramach 2 typu projektów.
Dofinansowanie może stanowić maksymalnie 80 % kosztów kwalifikowalnych w projekcie.
Całkowity budżet programu to 2 900 000 euro.

Formalności aplikacyjne
Organizacje powinny  mieć konto w systemie EU Login, a także uzyskać numer PIC poprzez Portal Uczestnika.
Wnioski należy składać z wykorzystaniem formularza aplikacyjnego.

Więcej informacji

#aktywność #wyrównywanie #rasizm, #sport