Sport jako narzędzie integracji i włączania społecznego uchodźców


Granty na wsparcie projektów sportowych mających na celu integrację uchodźców.

Realizowane projekty sportowe powinny przyczynić się do promocji:
 

  • bezpośredniego zaangażowania uchodźców i społeczności przyjmujących;
  • europejskich praktyk zwiększających potencjał społeczności przyjmujących w zakresie skutecznego angażowania i integracji uchodźców poprzez sport.

Oczekiwane rezultaty projektów obejmują:

  • organizację zajęć sportowych dla uchodźców;
  • promocję sportu i aktywności fizycznej uchodźców;
  • promocję współpracy uchodźców i społeczności przyjmujących w zakresie organizacji zajęć sportowych.
     

Wsparcie otrzyma około 6 projektów.

Kto może aplikować
Organizacje publiczne lub prywatne, które posiadają doświadczenia w organizacji wydarzeń sportowych, zarejestrowane w jednym z państw członkowskich UE. 
 

Miejsce i czas realizacji projektów
Państwa członkowskie UE. Projekty powinny trwać między 24 a 36 miesięcy w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r.


Dofinansowanie
Grantobiorcy otrzymają dofinasowanie w wysokości minimum 200 i maksimum 300 tys. euro.
Dofinansowanie może stanowić maksymalnie 80 % kosztów kwalifikowalnych w projekcie.
Całkowity budżet programu to 1 650 000 euro.
 

Formalności aplikacyjne
Organizacje powinny  założyć konto w systemie EU Login.
Wnioski składamy na portalu Funding & Tenders Portal Electronic Submission System.
 

Więcej informacji oraz tutaj

#aktywność #wyrównywanie #szans #integracja #rasizm #sport #uchodźcy

stopka strony