Monitorowanie i coaching poprzez działania sportowe skierowane do młodzieży zagrożonej radykalizacją


Granty na realizację działań związanych z włączaniem społecznym poprzez sport, które mają na celu zapobieganie wykluczeniu i radykalizacji młodych ludzi.

Cel

Projekty powinny skupiać się na zapobieganiu marginalizacji i radykalizacji, w szczególności poprzez angażowanie w działania młodych osób narażonych na wykluczenie. Zaproponowane działania powinny odbywać się w minimum 5 krajach UE a w projekty powinny zostać włączone władze i podmioty lokalne oraz społeczeństwo obywatelskie.

Przykładowe działania:
 

  • Opracowanie zajęć  sportowych i aktywności  fizycznej  dla  osób  zagrożonych radykalizacją postaw;
  • Zaprojektowanie i utworzenie  na  poziomie  UE  sieci  skupiających  organizacje zaangażowane w zapobieganie poprzez sport marginalizacji i radykalizacji;
  • Organizacja warsztatów, seminariów i konferencji mających na celu szerzenie informacji, wiedzy fachowej i możliwości współpracy związanych z zapobieganiem poprzez sport marginalizacji i radykalizacji;
  • Opracowywanie, określanie, propagowanie i wymiana na szczeblu UE działań i dobrych praktyk dotyczących monitorowania i coachingu poprzez sport osób zagrożonych radykalizacją postaw.
     

Kto może aplikować
Organizacje publiczne lub prywatne posiadające osobowość prawną, które są zarejestrowane w jednym z państw członkowskich UE i posiadają doświadczenia w organizacji wydarzeń sportowych. Liderem projektów powinny być organizacje sportowe, w szczególności o charakterze parasolowym, takie jak europejskie federacje sportowe, które mogą angażować krajowych, regionalnych i lokalnych członków swych organizacji. 
 

Miejsce i czas realizacji projektów
Państwa członkowskie UE. Projekty powinny trwać między 24 a 36 miesięcy w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r. 
 

Dofinansowanie
Grantobiorcy otrzymają dofinasowanie w wysokości od 100 do 200 tys. euro, co może stanowić maksymalnie 80 % kosztów kwalifikowalnych w projekcie.
Całkowity budżet programu to 900 000 euro.
 

Formalności aplikacyjne
Organizacje powinny  mieć konto w systemie EU Login, a także zarejestrować się w Systemie Rejestracyjnym.
Wnioski należy składać z wykorzystaniem formularza aplikacyjnego.

 

Więcej informacji

#aktywność #wyrównywanie #szans #rasizm #sport #radykalizacja #wykluczenie