Workcampy ekumeniczne w Niemczech (EYS)

Ökumenische Jugenddienste/Ecumenical Youth Services


Workcampy ekumeniczne w Niemczech dla osób w wieku od 16 do 26 lat. Projekty ekologiczne, społeczne lub socjalne.

Workcamy dają młodzieży z całej Europy możliwość spotkania się i  pracy w czasie projektów na rzecz społeczności lokalnej. Workcampy odbywają się w wakacje (lipiec-sierpień) i trwają dwa tygodnie, w każdym z nich bierze udział do 20 uczestników. Liderami grup są młodzi wolontariusze. Co roku wyjazdy mają inny temat przewodni.

Wolontariusz:
- musi znać język angielski lub niemiecki;
- musi mieć od 18 do 26 lat (możliwe jest też przyjęcie wolontariuszy 16-letnich, za zgodą rodziców).

Zadania wolontariusza:
Praca trwa przez 9 dni (z 14) przez 6 godzin - przy projektach związanych z ochroną środowiska, pracą społeczną, na rzecz społeczności lokalnych.

Miejsca i terminy:

  • Wünsdorf (Helmut-Gollwitzer-Haus – Protestant Education Center), pobyt w dniach 15–29 lipca, termin zgłoszeń: 10 lipca.
  • Hönow near Berlin (Protestant Parish Hönow), pobyt w dniach 22 lipca–5 sierpnia, termin zgłoszeń: 17 lipca.
  • Berlin-Charlottenburg (Protestant Parish Luisengemeinde / Grave yards), pobyt w dniach 29 lipca–12 sierpnia, termin zgłoszeń: 24 lipca.
  • Berlin-Reinickendorf (Circle of Friends of the Old Institutional Cemetery Memorial), pobyt w dniach 29 lipca–12 sierpnia, termin zgłoszeń: 24 lipca.

Wysokość dofinansowania:
Każdy wolontariusz musi wnieść opłatę rejestracyjną w wysokości 25 euro (po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się na workcamap). Obywatele państw UE powinni posiadać ważną kartę EKUZ. Wyżywienie, zakwaterowanie, koszty związane z zajęciami oraz ubezpieczenie są zapewnione przez organizatora. 

Młodzi uchodźcy z Ukrainy mogą uczestniczyć w programie bez konieczności ponoszenia kosztów.

Termin składania wniosków
Rekrutacja uczestników odbywa się osobno na poszczególne workcamy. Potwierdzenie udziału w letnich worcampach kandydaci otrzymają w maju.
 
Organizatorzy zaplanowali także kilkudniowe workcampy online, więcej TUTAJ
Artykuł (oraz wywiad z koordynatorką) o pobycie na jednym z workcampów, napisany przez uczestnika z Polski.

#wolontariat #młodzież #workcampy #Niemcy

stopka strony