Korpus Solidarności


Zostań wolontariuszem, dołącz do programu, który promuje wolontariat długoterminowy i zdobądź dofinansowanie na swoje działania. Dla wszystkich zainteresowanych w wieku 15-65 lat!

Cel

Rozwijanie w Polsce idei wolontariatu długoterminowego poprzez stałe zaangażowanie na rzecz konkretnych osób, organizacji czy instytucji. Taki rodzaj wolontariatu oferuje pomoc długofalową. Pomagający i otrzymujący pomoc zaczynają poznawać się wzajemnie, rozumieć swoje potrzeby i oczekiwania. Budują trwałe relacje, które są fundamentem długotrwałej współpracy.

Kto może zostać wolontariuszem

Każdy, kto chce pomagać! Wolontariuszem w Korpusie mogą być osoby w różnym wieku: uczniowie, studenci, pracujący, seniorzy. Udział w Korpusie Solidarności wiąże się z podjęciem zobowiązania o długoterminowym zaangażowaniu się w wolontariat.

Osoby w wieku 15 - 65 lat deklarują wolontariat w wymiarze min. 16 godz. miesięcznie w okresie 12 miesięcy.
Osoby poniżej 15 lat, osoby powyżej 65 lat oraz osoby z niepełnosprawnościami deklarują zaangażowanie w wolontariat w wymiarze 6 godz. miesięcznie przez okres min. 6 miesięcy.

Działalność można realizować w dowolnej liczbie organizacji nie trzeba być „przywiązanym” do jednego miejsca.

Jak zostać wolontariuszem

  • pierwszym krokiem jest rejestracja  na platformie SOW (System Obsługi Wolontariatu). Tam  znajdziesz oferty wolontariatu, które zamieściły  organizacje i  instytucje z całego kraju. W SOW zamieścisz także swoja ofertę pomocy – to, co oferujesz jako wolontariusz, co chciałbyś robić, jakim czasem dysponujesz, w jakim obszarze jesteś zainteresowany współpracą w wybranymi organizacjami.
  • skontaktuj się z regionalnym lub lokalnym Partnerem programu, który zapewni Ci przygotowanie do wolontariatu w Korpusie Solidarności w formie szkolenia stacjonarnego lub online. Lista nadzorujących lokalnie wdrażanie programu na lata 2021-2023 dostępna pod linkiem.

Dlaczego warto:

  • program daje dostęp do urozmaiconej oferty edukacyjnej. Wolontariusze uczestniczą np. w szkoleniach, spotkaniach, forach, debatach,
  • możliwość realizacji własnych pomysłów, szansa ubiegania się o mini granty – dotacje finansowe na przeprowadzenie autorskich inicjatyw wolontariackich,
  • udział w konkursie na Wolontariusza Roku,
  • program benefitowy  Karta Wolontariusza system ulg, bonifikat w korzystaniu z usług partnerów Korpusu dla aktywnych wolontariuszy.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej programu: www.korpussolidarnosci.gov.pl 

Mini granty dla wolontariuszy!

Mini granty są nową formą bezpośredniego wsparcia aktywnych wolontariuszy Programu Korpus Solidarności. Dofinansowane zostaną działania realizowane do końca 2021 roku.

Założenia mini grantów:

  • Można ubiegać się o mini grant w wysokości maks. do 1000 zł,
  • Aby zgłosić swój projekt, należy skontaktować się z Partnerem Regionalnym KS ze swojego województwa

W ramach mini grantów Korpusu Solidarności, w każdym z 16 województw odbędzie się regionalny konkurs, za sprawą którego wolontariusze będę mogli zgłaszać swój projekt. Celem jest wyłonienie autorskich projektów realizowanych przez wolontariuszy na rzecz rozwoju społeczności lokalnych oraz wzmocnienie i wsparcie inicjatyw wolontariackich. Konkursy są przeprowadzane przez Partnerów Regionalnych Korpusu i to do nich należy się zgłaszać po informację o ruszających zgłoszeniach.

Konkursy prowadzone są indywidualnie przez każdego z Partnerów Regionalnych. Terminy naborów i realizacji, wysokość środków, o które można się ubiegać, czy sposób naboru wniosków mogą się różnić w zależności od regionu.

Kto może ubiegać się o mini grant?

Wolontariusze i zespoły wolontariuszy (złożone z co najmniej 2 osób, w tym lidera projektu), którzy działają na terenie poszczególnych województw. Wolontariusz/lider projektu występujący z wnioskiem o mini grant powinien posiadać aktywny profil w Systemie Obsługi Wolontariatu.

 

#wolontariat #długoterminowy #korpussolidarności #solidarność #współpraca #minigrant

stopka strony