Google Workspace dla NGO


Granty dla organizacji non-profit, które pomogą im w zwiększeniu ich efektywności oraz produktywności. 

Cel

Celem grantu jest zwiększenie produktywności i efektywności organizacji non-profit poprzez dostęp do inteligentnych i bezpiecznych aplikacji biznesowych, takich jak np. Gmail, Kalendarz czy Dokumenty Google.

Kto może aplikować

Aplikować mogą organizacje non-profit, które prowadzą działalność charytatywną, mają dobrą opinię oraz spełniają wszystkie wymagania obowiązujące w danym kraju.

Aplikować nie mogą:

  • instytucje państwowe i organizacje rządowe;
  • szpitale i placówki służby zdrowia;
  • szkoły, instytucje akademickie i uniwersytety.

Zasady

Dzięki dostępie do Google Workspace organizacje będą mogły uporządkować swoje usługi w jednym miejscu, połączyć pracowników pracujących w różnych strefach czasowych. Zwiększy to także skuteczność wysyłanych wniosków o finansowanie, ułatwi komunikacje oraz wdrażanie nowych członków zespołu oraz wolontariuszy. 

Formalności aplikacyjne

Należy wysłać prośbę o założenie konta Google dla Organizacji Non-Profit. Gdy organizacja zostanie zweryfikowana, wysłany zostanie e-mail z powiadomieniem. Następnie można aktywować poszczególne usługi, by zacząć z nich korzystać.

Dodatkowe informacje

Więcej informacji.

#Granty #Google #NGO #GoogleWorkspace

stopka strony