IAESTE - staże dla studentów i absolwentów


Program umożliwia studentom i absolwentom zdobycie doświadczenia zawodowego za granicą.

Program zawiera głównie oferty praktyk z obszarów technicznych i medycznych, chociaż zdarzają się też oferty z innych dziedzin, tj. politologia czy dziennikarstwo. Do wyboru 85 krajów na całym świecie.

Kto może aplikować

Aby ubiegać się o staż IAESTE kandydat musi spełnić następujące warunki:

  • posiadać status studenta lub absolwenta (do roku czasu od momentu ukończenia studiów) dowolnej polskiej uczelni wyższej w dowolnym trybie studiów - chyba, że szczegółowe wymagania oferty stanowią inaczej;
  • zgłosić swoją kandydaturę w Komitecie Lokalnym. W przypadku, gdy takowy działa przy uczelni jest on wyborem docelowym, w przeciwnym wypadku kandydaturę można zgłosić w dowolnym Komitecie Lokalnym IAESTE Polska. Decyzję o dopuszczeniu studenta do aplikacji podejmuje Lokalny Koordynator Wymiany. Może on też podjąć decyzję o rekomendacji, żeby aplikować w Komitecie Lokalnym zlokalizowanym najbliżej od uczelni kandydującego;
  • postępować według zasad i wartości IAESTE: Trust, Growth, Friendship, Diversity ogólnie przyjętych w Stowarzyszeniu IAESTE Polska, a także obowiązujących w Komitecie Lokalnym. Nieprzestrzeganie regulacji może skutkować eliminacją z uczestnictwa w Programie Wymiany.
     

Zasady

W IAESTE wyróżnia się 3 podstawowe typy ofert:

  • Oferty AC – oferty, które pojawiają się w lutym i pierwszej połowie marca i w większości zawierają odbywające się w okresie wakacyjnym. Stanowią one największą grupę ofert w procesie wymiany, przez co stwarzają najwięcej możliwości na wyjazd.
  • Oferty COBE (Continuous Online Based Exchange) – są publikowane na przestrzeni całego roku. Firma, do której aplikujesz otrzyma aplikacje od studentów z całego świata i wybierze najlepszego kandydata.
  • Oferty FCFS (First Come First Serve) – również pojawiają się w ciągu całego roku. Od ofert COBE różnią się tym, że pracodawca otrzyma tylko jedną aplikację (kto pierwszy, ten lepszy).

Udział w Międzynarodowym Programie Wymiany Akademickiej IAESTE jest płatny, płatność realizowana jest w postaci 2 transakcji:

  • Opłata aplikacyjna (manipulacyjna) – 250 zł – daje dostęp do możliwości aplikowania na oferty staży przez rok od dnia zaksięgowania przelewu, uiszczana jest przed wysłaniem dokumentów aplikacyjnych, traci ważność po otrzymaniu akceptacji
  • Opłata akceptacyjnaod 200 do 550 zł (dla studentów wyjeżdżających po raz pierwszy) – uiszczana jest każdorazowo po otrzymaniu akceptacji, w przypadku kolejnych wyjazdów, rośnie liniowo (np. 200% w przypadku drugiego wyjazdu).

Formalności aplikacyjne

Aktualnie dostępne oferty dostępne są na tej stronie.

Więcej informacji na stronie koordynatora.

Dofinansowanie

Wszyscy praktykanci IAESTE otrzymują wynagrodzenie, które mogą przeznaczyć na pokrycie kosztów wyżywienia, zakwaterowania i dojazdów do pracy. Dokładna wysokość wynagrodzenia, zależy od konkretnego pracodawcy. Praktykanci sami pokrywają koszty podróży do kraju goszczącego oraz ubezpieczenia na czas trwania praktyk (możliwe jest uzyskanie dofinansowania z programu Erasmus+). 

#staż #praktyki #studenci #absolwenci

stopka strony