Organizacje

Międzynarodowe Stowarzyszenie Wymian Studentów Uczelni Technicznych

Luxembourg, Luxembourg

51, Rue Albert Ier, L-1117

tel.: +352 20 88 21 27
email: info@iaeste.org
www: http://www.iaeste.org

IAESTE (Międzynarodowe Stowarzyszenie Wymian Studentów Uczelni Technicznych) umożliwia studentom uczelni technicznych zdobycie doświadczenia zawodowego za granicą.

Aby ubiegać się o praktyki IAESTE należy spełnić następujące warunki:
· być pełnoprawnym studentem uczelni wyższej
· IAESTE musi być reprezentowane w kraju studiowania
· studiować jedną z podanych niżej dziedzin:
Inżynieria: architektura, informatyka, inżynieria społeczna, elektryczna, żywności, środowiska, przemysłowa, mechaniczna, metalurgia, górnictwo, inżynieria procesowa.
Nauki przyrodnicze: biologia, chemia, biochemia, geologia, geofizyka, matematyka, farmacja, fizyka.
Inne: rolnictwo, gorzelnictwo, handel, ekonomia, leśnictwo, grafika, drukarstwo, ogrodnictwo, hotelarstwo, języki, tekstylia, weterynaria, technologia drewna.

Wszyscy praktykanci IAESTE otrzymują kieszonkowe na pokrycie kosztów wyżywienia, zakwaterowania i dojazdów do pracy. Dokładna wysokość kieszonkowego zależy od kosztów utrzymania w danym kraju i od pracodawcy. Praktykanci sami pokrywają koszty podróży do kraju goszczącego oraz ubezpieczenia na czas trwania praktyk. Większość krajów wysyłających wymaga opłaty za znalezienie miejsca. Jej wysokość określają narodowe komitety.

IAAESTE zajmuje się komunikacją z pracodawcą poprzez współpracę z krajem goszczącym IAESTE. Kraj goszczący wdaje niezbędne dokumenty do otrzymania pozwolenia na pracę lub wizy jeśli jest wymagana. Znajduje też zakwaterowanie, i większości wypadków, ustala program przyjęcia.

Każdy kraj IAESTE ma swoje własne kryteria i terminy kwalifikacji. Można ubiegać się jedynie o praktyki, którymi dysponuje narodowy komitet. Zwykle nie można określić preferowanego miejsc wyjazdu ani firmy. Szczegóły można uzyskać w krajowym przedstawicielstwie IAESE. Ich listę można znaleźć pod adresem: www.iaeste.org/countries


stopka strony