Granty -

Europejska Nagroda dla Innowatorek


Nagroda dla innowatorek ma zwrócić uwagę opinii publicznej na potrzebę większej innowacyjności i zachęcić naukowczynie do wykorzystania handlowych i biznesowych możliwości oferowanych przez projekty badawcze

Nagroda przyznawana jest najbardziej utalentowanym kobietom-przedsiębiorcom z całej UE i krajów stowarzyszonych w programie Horyzont Europa, które założyły odnoszącą sukcesy firmę i wprowadziły innowacje na rynek. Nagrodą zarządza Europejska Rada ds. Innowacji oraz Agencja Wykonawcza MŚP, a zwycięzców wybiera niezależne jury ekspertów. 

Kategorie nagród:

  • Kategoria Women Innovators: zwyciężczyni otrzyma nagrodę w wysokości 100 000 EUR, wysokość nagrody za drugie i trzecie miejsce to odpowiednio 70 000 EUR i 50 000 EUR. Nagrody przyznawane są najbardziej utalentowanym innowatorkom z całej UE i krajów stowarzyszonych .
  • Kategoria Rising Innovators: zwyciężczyni otrzyma nagrodę w wysokości 50 000 EUR, wysokość nagrody za drugie i trzecie miejsce to odpowiednio 30 000 EUR i 20 000 EUR. Nagrody przyznawane są najbardziej obiecującym młodym innowatorom w wieku do 35 lat.

Kto może aplikować
Do nagrody mogę zgłaszać się (tylko) kobiety ze wszystkich krajów EU oraz krajów stowarzyszonych w inicjatywie Horizon 2020, które:
- są założycielkami lub współzałożycielkami dobrze działającej firmy zarejestrowanej co najmniej 2 lata przed rokiem naboru;
- wprowadziły innowację/e na rynek.
W przypadku kategorii "rising innovator" uwzględniane są zgłoszenia kobiet poniżej 35 roku życia.

Kryteria oceny
Zgłoszenia oceniane są w 3 kategoriach:
- Przełomowość, wyjątkowość zgłaszanej innowacji (Breakthrough innovation);
- Wpływ, oddziaływanie (Impact);
- Inspiracja dla innych (Inspiration).

Jak aplikować

Zgłoszenia wysyła się poprzez dedykowaną stronę internetową (należy się wcześniej zarejestrować). Oprócz wypełnienia formularza do zgłoszenia trzeba dołączyć krótki, inspirująct materiał wideo (do 90 sek.) promujący zgłaszaną innowację.

Kategoria Women Innovators - formularz zgłoszeniowy.

Kategoria Rising Innovators - formularz zgłoszeniowy

Więcej informacji

#nauka #badania #innowacje #innowatorki #badaczki

stopka strony