Granty -

Europejska Nagroda dla Innowatorek


Nagroda dla innowatorek ma zwrócić uwagę opinii publicznej na potrzebę większej innowacyjności i zachęcić naukowczynie do wykorzystania handlowych i biznesowych możliwości oferowanych przez projekty badawcze
 

Europejska Nagroda dla Innowatorek ma również zachęcić badaczki do podjęcia działalności gospodarczej, co powinno przyczynić się do osiągnięcia celów strategii europejskich 2020.

Kto może aplikować
Do nagrody mogę zgłaszać się (tylko) kobiety ze wszystkich krajów EU oraz krajów stowarzyszonych w inicjatywie Horizon 2020, które:
- są założycielkami lub współzałożycielkami dobrze działającej firmy;
- wprowadziły innowację/e na rynek.
W przypadku kategorii "rising innovator" uwzględniane są zgłoszenia kobiet urodzonych po 1 stycznia 1990 r.

Kryteria oceny
Zgłoszenia oceniane są w 3 kategoriach:
- Przełomowość, wyjątkowość zgłaszanej innowacji (Breakthrough innovation);
- Wpływ, oddziaływanie (Impact);
- Inspiracja dla innych (Inspiration).
 

Wysokość nagród
W konkursie zostaną przyznane 3 nagrody po 100 000 euro każda oraz jedna nagroda w wysokości 50 000 euro (kategoria "rising innovator").
 

Jak aplikować
Zgłoszenia wysyła się poprzez dedykowaną stronę internetową (należy się wcześniej zarejestrować). Oprócz wypełnienia formularza do zgłoszenia trzeba dołączyć krótki, inspirująct materiał wideo (do 90 sek.) promujący zgłaszaną innowację.
 

Więcej informacji
 

#nauka #badania #innowacje #innowatorki #badaczki